Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Świadczenie usług cateringowych dla uczestników, trenerów i koordynatora każdego z 2 dwudniowych szkoleń, organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników, trenerów i koordynatora każdego z 2 dwudniowych szkoleń,
organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,
które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie”

 

 

oznaczenie postepowania BD-V.2611.53.2020

 

 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

 

 

 

 

Data publikacji: 
2020-12-18 13:40
Data wytworzenia: 
2020-12-18 13:45
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2021-02-19 14:25
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski
Archiwum: