Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 2 dwudniowych wydarzeń szkoleniowych..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury
2 dwudniowych wydarzeń szkoleniowych, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie
w ramach projektu pn. „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie"

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.54.2020

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dalej jako: „ustawy Pzp”, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 
2020-12-18 13:24
Data wytworzenia: 
2020-12-18 13:30
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2021-03-05 11:28
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski
Archiwum: