Menu top

Wydarzenia

Studenci z Olsztyna z wizytą w Krajowej Szkole

W dniu 12 kwietnia  2019 r. w Krajowej Szkole gościła grupa studentów z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.  Podczas wizyty Krajową Szkołę  reprezentowali prokurator dr Piotr Kosmaty i prokurator Mateusz Martyniuk. Studentom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły,  a w szczególności dotyczące naboru na aplikacje: sędziowską i prokuratorską oraz modelu kształcenia przyszłych sędziów i prokuratorów. Gościom zaprezentowano również bazę dydaktyczną Szkoły, a także Dom Aplikanta.

 

Biuro Dyrektora

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w wersji elektronicznej (link).

IX Ogólnopolski Konkurs Oratorski pod patronatem honorowym Dyrektora Krajowej Szkoły

28 marca 2019 r. w Lublinie odbył się IX Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski zorganizowany przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej. Wydarzenie to, wzorem lat ubiegłych patronatem honorowym objęła Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska. W konkursie uczestniczyło 23 studentów m.in.

Studenci Stowarzyszenia ELSA z Lipska z wizytą w Krajowej Szkole

W dniu 22 marca 2019 r. w ramach wizyty studyjnej organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła studentów z Lipska. Podczas wizyty Krajową Szkołę  reprezentowały sędzia Agnieszka Mazur, prokurator Anna Filipek-Woźniak oraz asystent sędziego Ewa Dzioba. Studentom  przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w szczególności dotyczące naboru na aplikacje: sędziowską i prokuratorską oraz modelu kształcenia aplikantów.

Studenci z Opola w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 14 marca 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę studentów prawa z Uniwersytetu Opolskiego. Na spotkaniu Krajową Szkołę reprezentowali prokurator dr Piotr Kosmaty oraz asystent sędziego Ewa Dzioba. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w szczególności dotyczące naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz modelu kształcenia aplikantów.

IX Prawnicze Targi Praktyk i Pracy z udziałem Krajowej Szkoły

W dniu 12 marca 2019 r. w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyły  się już po raz dziewiąty Prawnicze Targi Praktyk i Pracy zorganizowane m.in. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Samorząd Studentów WPiA UW. Wzorem lat ubiegłych uczestniczyła w nich Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Jak co roku nasz punkt informacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem studentów i absolwentów wydziałów prawa.

Studenci z Rzeszowa w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 11 marca 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę studentów Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów. Krajową Szkołę reprezentowali prokurator dr Piotr Kosmaty oraz asystent sędziego Ewa Dzioba. W spotkaniu uczestniczył Janusz Tomczak - aplikant VIII rocznika aplikacji sędziowskiej, który odpowiadał na pytania studentów zainteresowanych aplikacjami prowadzonymi w Krajowej Szkole.

Inauguracja X rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

217 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury złożyło ślubowanie w dniu 4 marca 2019 r. w auli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego podczas uroczystości inauguracji X rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, Zastępca Prokuratora Krajowego Agata Gałuszka-Górska oraz prezesi sądów apelacyjnych i prokuratorzy regionalni.

Uroczystość powołania asesorów sądowych

Sześćdziesięciu absolwentom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w dniu 26 lutego 2019 r. akty mianowania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego. Nowo powołani asesorzy złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie. 

W uroczystości uczestniczyła Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska.

Do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego mianowani zostali:

Studenci Stowarzyszenia ELSA Kraków w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 26 lutego 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła studentów uczelni krakowskich zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Kraków. Krajową Szkołę  podczas wizyty  reprezentowały sędzia Agnieszka Mazur, prokurator Anna Filipek-Woźniak oraz asystent sędziego Ewa Dzioba. Studentom  przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w szczególności dotyczące  naboru na aplikacje: sędziowską i prokuratorską oraz modelu kształcenia aplikantów.

Strony