Menu top

Wydarzenia

Konferencja Fundacji Court Watch Polska z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

- Krajowa Szkoła ma bogatą ofertę szkoleniową dla sędziów, prokuratorów oraz aplikantów w zakresie podnoszenia tzw. kompetencji miękkich. Obywatele oczekują bowiem od sędziów i prokuratorów zarówno dobrego przygotowania do prowadzonych spraw, jak również pełnienia służby w poczuciu sprawiedliwości, traktowania stron postępowania z szacunkiem, empatią i kulturą osobistą - powiedziała Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska podczas odbywającej się  28 września 2019 r. w Warszawie w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego konferencji pt.

Wizyta sędziów z Grecji i Czarnogóry w Krajowej Szkole

W dniach 16-20 września 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę sędziów z Grecji i Czarnogóry w ramach programu wymiany EJTN (Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości) dla wykładowców.

Wywiad z Dyrektorem Krajowej Szkoły w Polskim Radio

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska była gościem audycji Sygnały Dnia w  Programie I Polskiego Radia, gdzie mówiła m.in. o kształceniu aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, a także o szkoleniach dla sędziów i prokuratorów.

- Wywiązujemy się świetnie ze swoich zadań. Kształcimy niezależnych i odważnych przyszłych sędziów. Nasze szkolenie ma charakter przede wszystkim praktyczny. - powiedziała w radiowej Jedynce  dr hab. Małgorzata Manowska.

II edycja programu wymiany sędziów i prokuratorów z krajów Unii Europejskiej w ramach EJTN

W dniach 2 - 13 września  2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę ponad 20  sędziów i prokuratorów z krajów Unii Europejskiej w ramach drugiej w tym roku edycji Programu Wymiany Sędziów i Prokuratorów organizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network – EJTN).

Szkolenie patronów koordynatorów aplikantów Krajowej Szkoły

W dniach 3-4 września 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem koło Serocka odbyła się druga tura szkolenia dla patronów koordynatorów aplikantów KSSiP.

W szkoleniu poprowadzonym przez wykładowców i przedstawiciela KSSiP uczestniczyli sędziowie i prokuratorzy pełniący funkcję patronów koordynatorów aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikantów aplikacji prokuratorskiej.

Nominacje prokuratorskie dla absolwentów Krajowej Szkoły

W dniu 10 września 2019 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska prokuratorskie i asesorskie. Nominacje wręczył Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Przemysław Funiok. Wśród nominowanych byli również absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Decyzjami Prokuratora Generalnego z dniem 10 września 2019 r. na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej powołani zostali:

Drużyny Krajowej Szkoły w Kraków Business Run

W dniu 8 września 2019 r. odbył się  największy w Polsce charytatywny bieg sztafetowy Poland Business Run. Już po raz czwarty wyzwanie udziału w nim podjęli reprezentanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W tym roku Krajową Szkołę reprezentowały dwie drużyny, w składzie:

- Drużyna I: referendarz sądowy Paweł Łaszkiewicz, asystenci sędziego: Ewa Dzioba i Dariusz Szawurski-Radetz oraz pracownicy: Aleksandra Hanycz i Łukasz Daniel,

Międzynarodowe szkolenie językowe „Summer School: Legal Language Training in Cooperation in Family Law", 26-30 sierpnia 2019, Kraków

W dniach 26-30 sierpnia 2019 r. w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyło się szkolenie językowe z zakresu terminologii prawniczej dotyczącej prawa rodzinnego („Summer School: Legal Language Training in Cooperation in Family Law”).

Nominacje prokuratorskie dla absolwentów Krajowej Szkoły

W dniu 24 lipca 2019 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska prokuratorskie i asesorskie. Nominacje wręczył Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Przemysław Funiok. Wśród nominowanych byli również absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Decyzjami Prokuratora Generalnego z dniem 24 lipca 2019 r. na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej powołani zostali:

Wizyta sędziego z Włoch w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 10 lipca 2019 r. w ramach współpracy pomiędzy Naczelnym Sądem Administracyjnym a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Najwyższych Sądów Administracyjnych, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła Pana Dario Simeoli sędziego Consiglio di Stato w Rzymie, któremu towarzyszyła sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Pani Urszula Zięba. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w tym dotyczące szkolenia wstępnego oraz kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów.

Strony