Menu top

Wydarzenia

AIAKOS 2019 - aplikanci z 5 krajów Europy z wizytą w Krajowej Szkole

W dniach 20-24 maja 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła aplikantów sędziowskich i prokuratorskich z 5 krajów Unii Europejskiej w ramach programu wymiany AIAKOS, realizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Seminarium Kryminalistyczne z udziałem przedstawicieli Krajowej Szkoły

W dniach 22 – 24 maja 2019 r. w miejscowości Zbąszyń odbyło się jubileuszowe XV Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne pod hasłem „Psyche zbrodniarza- psychologia śledztwa” organizowane nieprzerwanie od 2005 r. przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze. Seminarium zorganizowane zostało we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, którą podczas tego wydarzenia reprezentował Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – sędzia Adam Czerwiński oraz prokuratorzy: Anna Filipek – Wożniak i Beata Klimczyk.

Rocznica Powołania Straży Granicznej

W dniu 23 maja 2019 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się uroczystość z okazji 28. rocznicy powołania Straży Granicznej. W obchodach uczestniczył przedstawiciel Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  prokurator dr Piotr Kosmaty.

 

 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Seminarium polsko – niemieckie w Wustrau

W dniach 13 - 17 maja 2019 r. w Wustrau koło Berlina w siedzibie Niemieckiej Akademii Sędziowskiej odbyło się polsko – niemieckie seminarium organizowane przez Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Niemiecką Akademię Sędziowską oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Seminarium uroczyście otworzyli Dyrektor Niemieckiej Akademii Sędziowskiej – dr Stefan Tratz oraz Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – dr hab. Małgorzata Manowska.

V Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w odbywającym się w dniach 10 – 11 maja 2019 r. w Łodzi V Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sądowej, organizowanym przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy współpracy z Sekcją MHID Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wzorem lat ubiegłych, celem Kongresu była wymiana doświadczeń specjalistów z kraju i z zagranicy z dziedziny prawa i medycyny zajmujących się opiniowaniem i orzecznictwem  sądowo-psychiatrycznym.

Wizyta przedstawicieli Krajowej Szkoły na uniwersytetach w Szczecinie i Poznaniu

W dniach 9-10 maja 2019 r. Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia Adam Sęk gościł na wydziałach prawa Uniwersytetu Szczecińskiego i  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie obu wizyt Krajową Szkołę reprezentowali również: prokurator Mateusz Martyniuk i asystent sędziego Ewa Dzioba.

Celem spotkań było przybliżenie studentom prawa zasad naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską oraz przebiegu szkolenia wstępnego przyszłych sędziów i prokuratorów.

Szkolenie koordynatorów i opiekunów praktyk aplikantów

W dniach 25-26 kwietnia 2019 r. w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyło się szkolenie dla koordynatorów praktyk aplikantów aplikacji prokuratorskiej w jednostkach Policji oraz opiekunów praktyk aplikantów aplikacji prokuratorskiej w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej. Szkolenie zorganizował  Dział Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej KSSiP, a uczestniczyło w nim 49 koordynatorów i opiekunów praktyk.

Narada kierownictwa prokuratury z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

Dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w odbywającej się w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Popowie k/Warszawy naradzie Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry i I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego z udziałem Zastępców Prokuratora Generalnego oraz kierownictwa Prokuratury Krajowej z naczelnikami Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, prokuratorami regionalnymi oraz prokuratorami okręgowymi.

Nominacje prokuratorskie dla absolwentów Krajowej Szkoły

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska prokuratorskie i asesorskie. Nominacje wręczył Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Przemysław Funiok. Wśród nominowanych byli również absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Decyzjami Prokuratora Generalnego z dniem 25 kwietnia 2019 r. na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej powołani zostali:

Prokuratorzy z Czech z wizytą w Krajowej Szkole

W dniu 12 kwietnia  2019 r.  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę 19 prokuratorów z Czech – członków Unii Prokuratorów Republiki Czeskiej, stowarzyszenia skupiającego 1/3 czeskich prokuratorów. Podczas wizyty Krajową Szkołę  reprezentowali: Zastępca Dyrektora prokurator Ryszard Tłuczkiewicz, a także prokurator Anna Filipek – Woźniak i asystent sędziego Ewa Dzioba.

Strony