Menu top

Wydarzenia

Uroczystość zakończenia aplikacji prokuratorskiej VII rocznika

- Służba prokuratorska, którą rozpoczniecie w najbliższym czasie jest niezwykle trudna i odpowiedzialna, ale jestem przekonana, że w jej pełnieniu pomoże Wam wiedza
i umiejętności praktyczne, które zdobyliście przez ostatnie lata w Krajowej Szkole. Życzę Wam sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby - powiedziała Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska otwierając w dniu 12 grudnia 2019 r. w siedzibie  KSSiP w Krakowie uroczystość zakończenia aplikacji prokuratorskiej przez aplikantów VII rocznika.

Uroczystość zakończenia aplikacji sędziowskiej VII rocznika

W dniu 11 grudnia 2019 roku w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość zakończenia VII rocznika aplikacji sędziowskiej, którą ukończyło 87 aplikantów.

Wizyta sędziów z Holandii w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 5 grudnia 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła dwóch sędziów holenderskich, Jana Egberta Biesma  - sędziego Sądu I Instancji Północnych Niderlandów  oraz Silvię Brigitte - sędzię Sądu Apelacyjnego w Arnhem – Leuuwarden. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w tym dotyczące szkolenia wstępnego oraz kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów. Ponadto w trakcie prezentacji bazy dydaktycznej Krajowej Szkoły przybliżono metody i formy kształcenia aplikantów.

II etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

Dnia 3 grudnia 2019 r. w Krakowskim Centrum EXPO odbył się drugi etap konkursu na aplikacje sędziowską i aplikację prokuratorską. Konkurs przeprowadziła powołana przez Ministra Sprawiedliwości komisja konkursowa.

Do II etapu konkursu przystąpiło 385 kandydatów, a tegoroczny limit miejsc wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości wynosi łącznie na obu aplikacjach 180 miejsc.

Licealiści z wizytą w Krajowej Szkole

W dniu 29 listopada 2019 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury gościła kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy o profilu prawniczym z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym dotyczące szkolenia wstępnego oraz kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów. Ponadto zaprezentowano bazę dydaktyczną, metody i formy kształcenia aplikantów oraz działalność wydawniczą Szkoły.

Wizyta przedstawicieli Krajowej Szkoły na Uniwersytecie Gdańskim

W dniu 26 listopada 2019 r. Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia Adam Sęk gościł na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie wizyty Krajową Szkołę reprezentował również prokurator Mateusz Martyniuk.

AIAKOS 2019 – aplikanci z 11 krajów Europy z wizytą w Krajowej Szkole

W dniach 18-22 listopada 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła w Krakowie aplikantów sędziowskich i prokuratorskich z 9 krajów Unii Europejskiej, a także, po raz pierwszy aplikantów z Albanii i Serbii w ramach programu wymiany AIAKOS 2019, realizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) i Krajową Szkołę. W tegorocznej jesiennej edycji uczestniczyło 42 aplikantów z zagranicy oraz 5 aplikantów z Krajowej Szkoły.

Uzasadnienie rozstrzygnięć sądowych. Jak przekonać strony i opinię publiczną do swoich racji- konferencja z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

„Wymagania prawne uzasadnień wyroków Sądu Najwyższego”- to tytuł wystąpienia Dyrektora Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzaty Manowskiej podczas zorganizowanej w dniu 22 listopada 2019 r. w siedzibie Sądu Najwyższego konferencji na temat uzasadnień rozstrzygnięć sądowych.

Organizatorem konferencji była Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego dr hab. Joanna Lemańska.

Finał VIII Edycji Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów KSSiP

W dniu 20 listopada 2019 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbył się finał VIII Edycji Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w którym udział wzięło sześciu finalistów wyłonionych w drodze eliminacji. Finał Konkursu został przeprowadzony w sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie udostępnionej na potrzeby Konkursu dzięki uprzejmości Prezesa Sądu.

Studenci prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego z wizytą w Krajowej Szkole

W dniu 19 listopada 2019 r. w ramach XXIII Ogólnopolskich Dni Edukacji Prawniczej organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków, przedstawiciel Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prokurator dr Piotr Kosmaty spotkał się z  grupą studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie spotkania przybliżył gościom  zasady organizacji i  funkcjonowania Krajowej Szkoły, w szczególności dotyczące  naboru na aplikacje: sędziowską i prokuratorską oraz modelu kształcenia aplikantów.

Biuro Dyrektora

Strony