Menu top

Wydarzenia

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w wersji elektronicznej (link).

Finał XXI Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka

W dniach 12-14 grudnia 2018 roku w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie odbył się finał XXI Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka, w którym udział wzięło ośmiu finalistów wyłonionych w drodze eliminacji.

Turniej został zorganizowany przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie we współpracy z Krajową Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Uroczystość zakończenia aplikacji prokuratorskiej 2018

- Służba prokuratorska, którą rozpoczniecie już niebawem jest niezwykle trudna, ale jestem przekonana, że w jej pełnieniu pomoże Wam wiedza i umiejętności praktyczne, które zdobywaliście przez ostatnie lata w Krajowej Szkole. Życzę Wam sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby - powiedziała Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska otwierając w dniu 13 grudnia 2018 r. w siedzibie  KSSiP w Krakowie uroczystość zakończenia aplikacji prokuratorskiej przez aplikantów VI rocznika.

II etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

Dnia 11 grudnia 2018 r. w Krakowskim Centrum EXPO odbył się drugi etap konkursu na aplikacje sędziowską i aplikację prokuratorską. Konkurs przeprowadziła powołana przez Ministra Sprawiedliwości komisja konkursowa pod przewodnictwem sędziego Rafała Dzyra.

Do II etapu konkursu przystąpiło 422 kandydatów, a tegoroczny limit miejsc wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości wynosi łącznie na obu aplikacjach 210 miejsc.

II edycja szkolenia dla prezesów i dyrektorów sądów rejonowych

W dniu 5 grudnia 2018 r. zakończyła się tegoroczna edycja szkolenia dla prezesów i dyrektorów sądów rejonowych pt. „Zarządzanie jednostkami wymiaru sprawiedliwości”. Szkolenie obejmowało 6 trzydniowych zjazdów (każdy liczył 16 godzin). W jego trakcie poruszano taką tematykę jak m.in. praktyka wystąpień medialnych, zarządzanie kryzysami i komunikacja kryzysowa, nadzór administracyjny nad sądami i zarządzanie zasobami ludzkimi. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 52 osoby.

Podyplomowe studia dla zawodowych kuratorów sądowych- uroczysta inauguracja

W dniu 30 listopada 2018 r.  na Uniwersytecie Wrocławskim w Sali Muzycznej Oratorium Marianum  odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych dla zawodowych kuratorów sądowych organizowanych we współpracy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas inauguracji Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentował Zastępca Dyrektora ds. Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Adam Czerwiński.

Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 5 grudnia 2018 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Krajową Szkołę reprezentowali prokurator dr Piotr Kosmaty oraz asystent sędziego Ewa Dzioba. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w szczególności dotyczące naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską oraz modelu kształcenia aplikantów. W drugiej części spotkania zaprezentowano także bazę szkoleniową, w tym sale, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz Dom Aplikanta.  

 

Uroczystość zakończenia aplikacji sędziowskiej VI rocznika

W dniu 30 listopada 2018 roku w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość zakończenia VI rocznika aplikacji sędziowskiej, którą ukończyło 61 aplikantów.

Finał VII Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów KSSiP

W dniu 29 listopada 2018 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbył się finał VII Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w którym udział wzięło sześciu finalistów wyłonionych w drodze eliminacji. Finał Konkursu został przeprowadzony w Sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie udostępnionej na potrzeby Konkursu dzięki uprzejmości władz Sądu.

Wizyta uczestników Programu Wymiany Wykładowców w ramach EJTN

W dniach 19-23 listopada  2018 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła w Krakowie i Lublinie dwóch wykładowców z krajów Unii Europejskiej w ramach Programu Wymiany Wykładowców organizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network – EJTN).

Strony