Język strony

Menu top

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury".
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.58.2019

Zmiana IWZ - 5.12.2019 r.

Odpowiedzi na pytania i zmiany IWZ 6.12.2019

Data publikacji: 
2019-11-27 15:36
Data wytworzenia: 
2019-11-27 15:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-01-24 14:50
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma
Archiwum: