Język strony

Menu top

Aktualności

Komunikat Nr 18/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 czerwca 2018 r.

Komunikat Nr 18/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie przeprowadzenia w 2018 r. egzaminu sędziowskiego dla aplikantów aplikacji
sędziowskiej oraz dla referendarzy sądowych i asystentów sędziów

Komunikat Nr 17/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 czerwca 2018 r.

Komunikat Nr 17/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie przeprowadzenia w 2018 r. egzaminu prokuratorskiego dla aplikantów
aplikacji prokuratorskiej oraz dla asystentów prokuratorów

Wizyta Zastępców Dyrektora KSSiP w Sądzie Apelacyjnym i Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

W dniu 20 czerwca 2018 r. Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej Adam Czerwiński uczestniczyli w spotkaniach w Sądzie Apelacyjnym i Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

Zarządzenie Nr 366/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 366/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 15 czerwca 2018 r.
o zmianie Regulaminu korzystania z Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Komunikat Nr 16/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 15 czerwca 2018 r.

Komunikat Nr 16/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 15 czerwca 2018 roku
w sprawie powierzenia obowiązków głównego specjalisty w Dziale Praktyk i Spraw Aplikantów
Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Symulacja rozprawy sądowej z udziałem uczniów w charakterze publiczności

W dniu 14 czerwca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się -  przy udziale uczniów szkoły podstawowej symulacja rozprawy sądowej, w której w charakterze oskarżyciela publicznego wystąpiła prokurator Beata Padło – Kierownika Działu Dydaktycznego w Ośrodku Aplikacji Prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Symulacja została zorganizowana w ramach  programu pilotażowego przez Katedrę Prawa Karnego WPiA UJ oraz Krakowski Instytut Prawa Karnego.

Europejska Konwencja Praw Człowieka- seminarium z udziałem przedstawicieli Krajowej Szkoły

W dniu 13 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się XII Seminarium Warszawskie pod hasłem „Europejska Konwencja Praw Człowieka – 25 lat zmian oblicza polskiego prawa i praktyki” organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

„Raz jeszcze o prawie w zmieniającym się społeczeństwie”- konferencja z udziałem przedstawicieli Krajowej Szkoły

„Raz jeszcze o prawie w zmieniającym się społeczeństwie” to tytuł konferencji, która odbyła się w dniach 7 – 8 czerwca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury: sędzia Ewa Gut, sędzia dr Agnieszka Pilch, prokurator dr Piotr Kosmaty, prokurator Mateusz Martyniuk, prokurator Piotr Turek oraz referendarz sądowy dr Renata Pawlik.

Rocznica powołania Straży Granicznej

     W dniu 25 maja 2018 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyły się uroczystości związane z 27 rocznicą powołania Straży Granicznej w trakcie których odsłonięto tablicę pamiątkową w hołdzie Patronowi Szkoły. W wydarzeniu wziął udział przedstawiciel Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prokurator dr Piotr Kosmaty.

 

Strony