Aktualności

Komunikat Nr 40/2016 z dnia 21 października 2016 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 40/2016  z dnia 21 października 2016 roku

w sprawie uzupełnienia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację ogólną w 2016 r.

 

Obligatoryjna Mediacja: Najnowsze analizy i perspektywy rozwoju- konferencja SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego pod patronatem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

„Obligatoryjna Mediacja: Najnowsze analizy i perspektywy rozwoju”- to tytuł II konferencji międzynarodowej organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w dniu 8 listopada 2016 r. w Warszawie.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury- dr hab. Małgorzaty Manowskiej.

Komunikat Nr 39/2016 z dnia 12 października 2016 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 39/2016  z dnia 12 października 2016 roku

w sprawie publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację ogólną w 2016 r.

 

Komunikat Nr 38/2016 z dnia 10 października 2016 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 38/2016  z dnia 10 października 2016 roku

w sprawie powierzenia obowiązków głównego specjalisty w Dziale Programów Ośrodka Szkolenia Wstępnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej 

z dnia 6 października 2016 roku

w sprawie publikacji listy osób dopuszczonych do

części ustnej  egzaminu sędziowskiego w 2016 r.

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej 

z dnia 6 października 2016 roku

w sprawie publikacji wyników 

części pisemnej egzaminu sędziowskiego w 2016 r.

Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych- konferencja SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego pod patronatem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

„Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych”- to tytuł konferencji organizowanej przez Wydział Prawa, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Polskie Stowarzyszenie Poligraferów w dniach 16-17 listopada 2016 r. w Warszawie.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury- dr hab. Małgorzaty Manowskiej.

Pozytywne i negatywne obowiązki państwa wobec osób pozbawionych wolności- konferencja Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Służby Więziennej

Pozytywne i negatywne obowiązki państwa wobec osób pozbawionych wolności- aktualne wyzwania polskiego systemu penitencjarnego- to tytuł konferencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Służby Więziennej, która odbędzie się w dniu 14 października 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.

Konferencja będzie podzielona na dwa panele poświęcone międzynarodowym standardom penitencjarnym i prawom osadzonych i  obowiązkom państwa w świetle międzynarodowych standardów.

Strony