Aktualności

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 26/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

o zmianie struktury wewnętrznej Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 25/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie rejestracji kandydatów do konkursu na aplikację ogólną w 2015 r.

Aplikanci KSSiP wygrali półfinał THEMIS

W dniach od 22 do 26 czerwca 2015 r. w Akademii Sędziowskiej w Kromĕříž w Czechach odbył się półfinał X edycji konkursu THEMIS, w której udział wzięła polska drużyna aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w składzie: Sylwia Rajczyk-Zys, Klaudia Piątkiewicz i Jakub Petkiewicz. Są oni aplikantami IV rocznika aplikacji sędziowskiej. Ich opiekunem naukowym jest wykładowca Krajowej Szkoły, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Artur Ozimek.

 

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 roku

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 24/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie  przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego dla aplikantów aplikacji prokuratorskiej oraz asystentów prokuratorów w 2015 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 23/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.

w sprawie  przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz dla referendarzy sądowych i asystentów sędziów w 2015 r.

II KONGRES NAUK SĄDOWYCH – 20.06.2015 r., Warszawa

20 czerwca 2015 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie odbył się II Kongres Nauk Sądowych, którego współorganizatorem była Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Tematyka Kongresu dotyczyła:

- zmian w polskim postępowaniu karnym, a w tym nowego podejścia do zasady kontradyktoryjności;

- ustawy o biegłych sądowych;

- oraz statusu biegłego w Polsce w porównaniu do innych kraju.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 22/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie powierzenia stanowiska głównego specjalisty w Dziale Organizacyjnym Biura Dyrektora.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 21/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie powierzenia stanowiska głównego specjalisty w Dziale Programów Ośrodka Szkolenia Wstępnego.

Publikacja noweli ustawy o KSSiP

   W Dzienniku Ustaw z dnia 20 maja 2015 roku, pod pozycją 694, opublikowana została ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i niektórych innych ustaw. Nowela ta wejdzie w życie z dniem 21 sierpnia 2015 roku, za wyjątkiem jej art.7, który wszedł w życie 21 maja 2015 roku. W przywołanym przepisie uregulowano zaś staż aplikanta sędziowskiego na stanowisku referendarza sądowego (wyznaczanie patrona stażu, jego obowiązki i wynagrodzenie) oraz zasady zaliczania tego stażu przy ubieganiu się o powołanie na stanowisko sędziego.

Strony