Aktualności

Publikacja noweli ustawy o KSSiP

   W Dzienniku Ustaw z dnia 20 maja 2015 roku, pod pozycją 694, opublikowana została ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i niektórych innych ustaw. Nowela ta wejdzie w życie z dniem 21 sierpnia 2015 roku, za wyjątkiem jej art.7, który wszedł w życie 21 maja 2015 roku. W przywołanym przepisie uregulowano zaś staż aplikanta sędziowskiego na stanowisku referendarza sądowego (wyznaczanie patrona stażu, jego obowiązki i wynagrodzenie) oraz zasady zaliczania tego stażu przy ubieganiu się o powołanie na stanowisko sędziego.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 20/2015 z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie opublikowania w Dzienniku Ustaw z dnia 20 maja 2015 r. ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw.

Seminarium naukowe w IWS – 29.05.2015 r.

29 maja 2015 roku w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy ulicy Krakowskie Przedmieście 25 w Warszawie odbędzie się zamknięte seminarium naukowe połączone z prezentacją raportu dotyczącego funkcjonowania w praktyce testamentu sporządzanego w formie ustnej (art.925 k.c.). Raport ten jest wynikiem analizy akt 298 spraw o przesłuchanie świadków testamentu ustnego oraz o stwierdzenie nabycia spadku, rozpoznanych w latach 2009-2014 w wylosowanych ponad 100 sądach rejonowych z terenu całego kraju.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 19/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany na stanowisku kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w Biurze Ekonomiczno-Finansowym

Uchwała Zarządu SSP IUSTITIA w sprawie zmiany ustawy o KSSiP

   Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zajął się m.in. sprawą nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, podejmując w tej kwestii uchwałę zawierającą apel do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustawy w tym przedmiocie uchwalonej w dniu 9 kwietnia 2015 roku.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 18/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację ogólną w 2015r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 17/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie publikacji zarządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 86/15/DL

Szkolenie z zakresu mediacji – 22.04.2015 r., Warszawa

22 kwietnia 2015 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan w Warszawie przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 odbędzie się, adresowane do sędziów, szkolenie z zakresu mediacji, obejmujące takie zagadnienia jak:

- rola sądu i sędziego jako inicjatora postępowań mediacyjnych,

- oczekiwania stron oraz wpływ właściwego skierowania do mediacji na prestiż wymiaru sprawiedliwości.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 16/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Strony