Aktualności

Badanie, w ramach projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case managment”

 Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna, na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, realizuje badanie, w ramach projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case managment”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL priorytet V Dobre Zarządzanie, Działanie 5.3. „Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej”.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 12/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

w sprawie uroczystości inauguracji V rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 11/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

w sprawie uroczystości zakończenia aplikacji ogólnej V rocznika (2014/2015).

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 10/2015 z dnia 09 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia terminu i miejsca przeprowadzenia postępowania w sprawie kwalifikowania aplikantów aplikacji ogólnej na stanowisko asystentów sędziów.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 9/2015 z dnia 9 lutego 2015 r.

w sprawie składania wniosków o kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej albo o zatrudnieniu na stanowsiku asystenta sędziego.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 34/2015 z dnia 9 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia listy klasyfikacyjnej aplikantów V rocznika aplikacji ogólnej.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 8/2015 z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie powierzenia stanowiska głównego specjalisty w Dziale Planowania Szkoleń Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie w sprawie delegowania sędziego/prokuratora specjalizującego się w prawie europejskim do pełnienia czynności administracyjnych w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

            Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów sądów powszechnych oraz prokuratorów, zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w tej jednostce oraz spełniających wymogi, o jakich mowa w przepisie art.78 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłaszania swoich kandydatur. W przypadku sędziów sądów rejonowych/prokuratorów prokuratur rejonowych wymagany jest co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego/prokuratora.

Kolejna edycja Szkoły Prawa Niemieckiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Institut für Ostrecht der Universität zu Köln organizują kolejną edycję Szkoły Prawa Niemieckiego, adresowaną m.in. do doktorantów, aplikantów i praktyków. Warunkiem udziału jest dobra znajomość języka niemieckiego.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 7/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie opublikowania zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie określenia w 2015 roku liczby wolnych stanowisk asystentów sędziów dla osób, które ukończyły aplikację ogólną oraz opublikowania listy sądów, w których zostały zabezpieczone etaty asystentów sędziów dla tych osób

Strony