Aktualności

Komunikat Nr 11/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 11/2017  z dnia 18 kwietnia 2017 roku

w sprawie powierzenia obowiązków głównego specjalisty w Dziale Programów Ośrodka Szkolenia Wstępnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Komunikat Nr 10/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 10/2017  z dnia 3 kwietnia 2017 roku

Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły na 19. Targach EuroLab 2017 i CrimeLab 2017

Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Agnieszka Welenc reprezentowała w dniach 29-30 marca 2017 r. Krajową Szkołę na odbywających się w Warszawie 19. Targach EuroLab 2017 i CrimeLab 2017.

Komunikat Nr 9/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 9/2017  z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 r.

 

VII Ogólnopolski Konkurs Oratorski pod patronatem honorowym Dyrektora Krajowej Szkoły

14 marca 2017 r. w Lublinie odbył się VII Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski zorganizowany przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydarzenie to patronatem honorowym objęła Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska. W konkursie uczestniczyło 25 studentów, rywalizując w kategoriach: artystycznej, biblijnej, retorycznej i mowy improwizowanej.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 50/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 49/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA APLIKACJI W SPRAWIE DELEGOWANIA DO KSSIP

           Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP lub w Biurze Dyrektora KSSiP oraz spełniających wymogi, o jakich mowa w przepisie art.78 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłaszania swoich kandydatur.

Badania ankietowe- projekt GDOŚ pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska realizuje projekt pod nazwą Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, którego celem jest m.in. poprawa koordynacji działań organów zaangażowanych w egzekwowanie prawa w zakresie ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. W ramach projektu  prowadzone są badania zmierzające do uzyskania informacji o poziomie wiedzy, świadomości  oraz doświadczeniach zawodowych w zakresie ochrony przyrody wśród przedstawicieli grup docelowych projektu, w tym m.in. sędziów i prokuratorów.

Strony