Aktualności

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 35/2015 z dnia 5 października 2015 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 34/2015 z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie rekrutacji aplikantów III rocznika aplikacji prokuratorskiej na stanowiska asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz uroczystości zakończenia aplikacji przez aplikantów tego rocznika.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 33/2015 z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie, terminów przeprowadzenia obu etapów konkursu oraz miejsca przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu na aplikację ogólną w 2015 r.

Podpisanie porozumienia o współpracy z ODIHR

16 września 2015 roku w Warszawie, w siedzibie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR), podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w sprawie realizacji programu szkoleniowego „Prokuratorzy a przestępstwa motywowane nienawiścią”.

Porozumienie podpisali Leszek Pietraszko, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Beatriz Balbin, Wicedyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Strony