Aktualności

Uchwała Zarządu SSP IUSTITIA w sprawie zmiany ustawy o KSSiP

   Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zajął się m.in. sprawą nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, podejmując w tej kwestii uchwałę zawierającą apel do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustawy w tym przedmiocie uchwalonej w dniu 9 kwietnia 2015 roku.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 18/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację ogólną w 2015r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 17/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie publikacji zarządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 86/15/DL

Szkolenie z zakresu mediacji – 22.04.2015 r., Warszawa

22 kwietnia 2015 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan w Warszawie przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 odbędzie się, adresowane do sędziów, szkolenie z zakresu mediacji, obejmujące takie zagadnienia jak:

- rola sądu i sędziego jako inicjatora postępowań mediacyjnych,

- oczekiwania stron oraz wpływ właściwego skierowania do mediacji na prestiż wymiaru sprawiedliwości.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 16/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do zeszytu specjalnego Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

   Redakcja Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do nadsyłania artykułów do publikacji w zeszycie specjalnym Kwartalnika poświęconym drogom dojścia do zawodów sędziego i prokuratora
w świetle obowiązujących regulacji prawnych i dokonywanych w tym zakresie zmian
.

   Publikacja zeszytu specjalnego Kwartalnika przewidziana jest na lipiec 2015 roku.

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o nominację na urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej

   Minister Spraw Zagranicznych rozpoczął procedurę wyłaniania kandydata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej.

ANKIETA DLA SĘDZIÓW

   Krajowa Rada Sądownictwa jako członek Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), bierze udział w działaniach zespołu zajmującego się problematyką niezależności sądownictwa.

   W ramach tych prac przygotowana została ankieta dotycząca niezawisłości sędziowskiej, której adresatem są sędziowie, a której wypełnienie zajmuje od 5 do 10 minut.

   Sieć ENCJ poprosiła Krajową Radę Sądownictwa o rozpowszechnienie ankiety wśród polskich sędziów, z prośbą o jej wypełnienie w firmie elektronicznej (online).

V Prawnicze Targi Praktyk i Pracy

    W dniach 17 – 18 marca 2015 r. w Warszawie odbyły się V Prawnicze Targi Praktyk i Pracy, które honorowym patronatem objął Minister Sprawiedliwości. W Targach wzięło udział 7500 odwiedzających i 37 wystawców. Wydarzenie to miało 20 sponsorów i patronów medialnych, a w jego trakcie przeprowadzono 11 warsztatów i szkoleń oraz setki rozmów.

Strony