Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 30/2016  z dnia 8 lutego 2016 roku

w sprawie ogłoszenia listy klasyfikacyjnej aplikantów VI rocznika aplikacji ogólnej

 

Komunikat Nr 7/2016 z dnia 8 lutego 2016 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 7/2016  z dnia 8 lutego 2016 roku

w sprawie składania wniosków o kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej

 

Komunikat Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 6/2016  z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie naboru w 2016 r. na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

WYKŁADY SEMINARYJNE REALIZOWANE PRZEZ CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie zorganizowało cykl wykładów seminaryjnych dotyczących zagadnień z różnych specjalności kryminalistycznych, które odbywać się będą w Biurze Logistyki Policji, znajdującym się w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38 (wejście od magazynowej), w godzinach 11:00 - 15:00, w sali "Pegaz".

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 24/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie naboru na aplikację prokuratorską w 2016 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie naboru na aplikację sędziowską w 2016 r.

NOWY DYREKTOR KSSiP

   20 stycznia 2016 r. Minister Sprawiedliwości, działając na podstawie art.12 ust.1 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1230 ze zm.)  powołał z dniem 21 stycznia 2016 r. na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzię Sądu Apelacyjnego w Warszawie dr hab. Małgorzatę Manowską.

Komunikat Nr 5/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 5/2016  z dnia 13 stycznia 2016 roku

w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Działu Planowania Szkoleń w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Komunikat Nr 4/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 4/2016  z dnia 5 stycznia 2016 roku

w sprawie umieszczenia Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w wykazie czasopism naukowych.

 

Strony