Aktualności

Komunikat Nr 15/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 15/2016  z dnia 5 kwietnia 2016 roku

w sprawie powierzenia obowiązków głównego specjalisty w Dziale Organizacyjnym Biura Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Konferencja pt.: „Droga aplikanta sędziowskiego do służby sędziowskiej - aplikacja sędziowska i co dalej?” – Kraków, 21 kwietnia 2016 r.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbędzie się konferencja na temat „Droga aplikanta sędziowskiego do służby sędziowskiej - aplikacja sędziowska i co dalej?”. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk prawniczych, wymiernie zainteresowanych procesem kształcenia przyszłych kadr sądownictwa w Polsce.

Komunikat Nr 14/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 14/2016  z dnia 22 marca 2016 roku

w sprawie uroczystości inauguracji VI rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

 

OTWARTE ZEBRANIE NAUKOWE NA TEMAT "ODWRÓCENIE WIELKIEJ NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO" KRAKÓW, 1 KWIETNIA 2016 r.

Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie organizuje kolejne otwarte zebranie naukowe nt.: "Odwrócenie wielkiej nowelizacji kodeksu postępowania karnego", które odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2016 r., o godz. 17:00, w sali "Refektarz", znajdującej się przy ul. Olszewskiego 2 (na parterze).

Przedstawiciele KSSiP na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

16 marca 2016 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska oraz zastępca Dyrektora KSSiP ds. aplikacji Rafał Dzyr wzięli udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym rozpatrywany był projekt zmiany ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Projekt ten w szczególności zakłada:

IV MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „MEDYCZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY TRAUMY” KATOWICE, 3-4 CZERWCA 2016 r.

Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Śląska Izba Lekarska w Katowicach oraz Stowarzyszenie Wspierania Wiedzy Medycznej organizują, w ramach cyklu „W przestrzeni stresu i lęku”, kolejną IV Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową
pt. „Medyczne i społeczne aspekty traumy”, która odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2016 r., w „Domu Lekarza”, znajdującym się w budynku Śląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach.

Komunikat Nr 12/2016 z dnia 11 marca 2016 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 12/2016  z dnia 11 marca 2016 roku

w sprawie skróconego czasu pracy

 

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 58/2016  z dnia 8 marca 2016 roku

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na aplikację sędziowską

 

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 57/2016  z dnia 8 marca 2016 roku

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na aplikację prokuratorską

 

Pierwsze nominacje prokuratorskie dla absolwentów KSSiP

Prokurator Generalny Andrzej Seremet wręczył pierwsze nominacje prokuratorskie absolwentom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy ukończyli aplikację prokuratorską w 2013 r. I tak na stanowisko prokuratora powołani zostali:

Strony