Aktualności

Konkurs na Dyrektora KSSiP

W Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2015 roku, pod poz.179 zamieszczone zostało zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Konferencja nt.: „Kontrowersyjne zagadnienia postępowań następczych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego” – Kraków, 25 września 2015 roku

Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 września 2015 roku (piątek) organizuje konferencję nt.: „Kontrowersyjne zagadnienia postępowań następczych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać do 5 września 2015 roku przy pomocy formularza znajdującego się pod adresem http://www.law.uj.edu.pl/kpk, w zakładce „Konferencja 25 września 2015 r.”

Ogłoszenie w sprawie delegowania sędziego specjalizującego się w prawie europejskim do pełnienia czynności administracyjnych w Dziale Współpracy Międzynarodowej Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów sądów powszechnych, zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w tej jednostce oraz spełniających wymogi, o jakich mowa w przepisie art.78 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłaszania swoich kandydatur.
W przypadku sędziów sądów rejonowych wymagany jest co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego.

Ogłoszenie w sprawie delegowania sędziego specjalizującego się w prawie cywilnym do pełnienia czynności administracyjnych w Dziale Badań i Analiz Ośrodka Szkolenia Ustawicznego Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów sądów powszechnych, zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w tej jednostce oraz spełniających wymogi, o jakich mowa w przepisie art.78 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłaszania swoich kandydatur.
W przypadku sędziów sądów rejonowych wymagany jest co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego.

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH E-LEARNINGOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w ramach  Projektu Systemowego „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych -  case management” stworzone zostały szkolenia e-learningowe umożliwiające kształcenie kadr  wymiaru sprawiedliwości  w sposób systematyczny i ciągły. Zgodnie z projektem adresatami kursów są sędziowie, asystenci sędziów oraz referendarze wydziałów cywilnych i gospodarczych a także urzędnicy sądowi tych wydziałów.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 27/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie uroczystości zakończenia szkolenia I rocznika (2011-2015) aplikacji sędziowskiej

OGŁOSZENIE w sprawie delegowania sędziego do pełnienia czynności administracyjnych w Biurze Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów sądów powszechnych, zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w tej jednostce i spełniających wymogi, o jakich mowa w art.78§1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.: Dz.U. z 2015 r., poz.133), do zgłaszania swoich kandydatur. W przypadku sędziów sądów rejonowych wymagany jest co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku sędziego.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 26/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

o zmianie struktury wewnętrznej Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 25/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie rejestracji kandydatów do konkursu na aplikację ogólną w 2015 r.

Aplikanci KSSiP wygrali półfinał THEMIS

W dniach od 22 do 26 czerwca 2015 r. w Akademii Sędziowskiej w Kromĕříž w Czechach odbył się półfinał X edycji konkursu THEMIS, w której udział wzięła polska drużyna aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w składzie: Sylwia Rajczyk-Zys, Klaudia Piątkiewicz i Jakub Petkiewicz. Są oni aplikantami IV rocznika aplikacji sędziowskiej. Ich opiekunem naukowym jest wykładowca Krajowej Szkoły, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Artur Ozimek.

 

Strony