Aktualności

ANKIETA DLA SĘDZIÓW

   Krajowa Rada Sądownictwa jako członek Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), bierze udział w działaniach zespołu zajmującego się problematyką niezależności sądownictwa.

   W ramach tych prac przygotowana została ankieta dotycząca niezawisłości sędziowskiej, której adresatem są sędziowie, a której wypełnienie zajmuje od 5 do 10 minut.

   Sieć ENCJ poprosiła Krajową Radę Sądownictwa o rozpowszechnienie ankiety wśród polskich sędziów, z prośbą o jej wypełnienie w firmie elektronicznej (online).

V Prawnicze Targi Praktyk i Pracy

    W dniach 17 – 18 marca 2015 r. w Warszawie odbyły się V Prawnicze Targi Praktyk i Pracy, które honorowym patronatem objął Minister Sprawiedliwości. W Targach wzięło udział 7500 odwiedzających i 37 wystawców. Wydarzenie to miało 20 sponsorów i patronów medialnych, a w jego trakcie przeprowadzono 11 warsztatów i szkoleń oraz setki rozmów.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 62/2015 z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na aplikację sędziowską.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 61/2015 z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na aplikację prokuratorską.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 12 marca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na aplikację sędziowską w 2015 roku

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 12 marca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na aplikację prokuratorską w 2015 roku

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 15/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie zgłoszenia Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej propozycji poprawek do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lutego 2015 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 14/2015 z dnia 2 marca 2015 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 13/2015 z dnia 2 marca 2015 r.

o zmianach kadrowych w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej.

II KONGRES NAUK SĄDOWYCH – 20.06.2015 r., Warszawa

20 czerwca 2015 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie odbędzie się II Kongres Nauk Sądowych.

Strony