Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji – Poznań, 19.11.2015 r.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Poznaniu oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie organizują w dniu 19 listopada 2015 r. w Poznaniu Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: „Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego.
W jej trakcie będzie można wysłuchać wystąpień m.in. SSN Wiesława Kozielewicza, SSN prof. Jacka Sobczaka, prof. Teresy Gardockiej oraz prof. Andrzeja J. Szwarca, a także wziąć udział w dyskusji.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 31/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 30/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu prokuratorskiego w dniach 10 i 11 września 2015 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 29/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu sędziowskiego w dniach 8 i 9 września 2015 r.

Wejście w życie noweli do ustawy o KSSiP

21 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9.4.2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 20.5.2015 r., poz. 694). Nadała ona nowy kształt modelowi kształcenia wstępnego kandydatów do zawodu sędziego i prokuratora.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 28/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną w 2015 r.

VII Kolokwium Jagiellońskie – Kraków, 21 listopada 2015 roku

Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury organizuje siódme już spotkanie z cyklu Kolokwiów Jagiellońskich poświęcone wpływowi orzecznictwa unijnego na stosowanie prawa w Polsce.

Konkurs na Dyrektora KSSiP

W Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2015 roku, pod poz.179 zamieszczone zostało zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Konferencja nt.: „Kontrowersyjne zagadnienia postępowań następczych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego” – Kraków, 25 września 2015 roku

Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 września 2015 roku (piątek) organizuje konferencję nt.: „Kontrowersyjne zagadnienia postępowań następczych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać do 5 września 2015 roku przy pomocy formularza znajdującego się pod adresem http://www.law.uj.edu.pl/kpk, w zakładce „Konferencja 25 września 2015 r.”

Strony