Aktualności

VII Ogólnopolski Konkurs Oratorski pod patronatem honorowym Dyrektora Krajowej Szkoły

14 marca 2017 r. w Lublinie odbył się VII Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski zorganizowany przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydarzenie to patronatem honorowym objęła Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska. W konkursie uczestniczyło 25 studentów, rywalizując w kategoriach: artystycznej, biblijnej, retorycznej i mowy improwizowanej.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 50/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 49/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA APLIKACJI W SPRAWIE DELEGOWANIA DO KSSIP

           Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP lub w Biurze Dyrektora KSSiP oraz spełniających wymogi, o jakich mowa w przepisie art.78 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłaszania swoich kandydatur.

Badania ankietowe- projekt GDOŚ pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska realizuje projekt pod nazwą Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, którego celem jest m.in. poprawa koordynacji działań organów zaangażowanych w egzekwowanie prawa w zakresie ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. W ramach projektu  prowadzone są badania zmierzające do uzyskania informacji o poziomie wiedzy, świadomości  oraz doświadczeniach zawodowych w zakresie ochrony przyrody wśród przedstawicieli grup docelowych projektu, w tym m.in. sędziów i prokuratorów.

Komunikat Nr 8/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 8/2017  z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie uroczystości zakończenia aplikacji ogólnej VII rocznika (2016/2017) i inauguracji VII rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

 

Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody- konferencja organizowana przez GDOŚ

   W dniach 14-15 marca 2017 r. w Warszawie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska organizuje konferencję pt. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody. Inicjatywa ta jest elementem rozpoczętego już projektu LIFE 15 GIE/PL/000758. Konferencja ma na celu zaprezentowanie założeń projektu oraz ustalenie, w jaki sposób poprawić koordynację działań organów zaangażowanych w egzekwowanie prawa w zakresie ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce Zdarzenia”

W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. organizują V Międzynarodową Konferencję Naukową „Miejsce Zdarzenia”, która odbędzie się w Gdańsku podczas Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa „EUROPOLTECH”.

Porozumienie o współpracy Krajowej Szkoły z Centralnym Biurem Śledczym Policji

14 lutego 2017 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury reprezentowana przez Dyrektora KSSiP dr hab. Małgorzatę Manowską zawarła Porozumienie o współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji reprezentowanym przez Komendanta CBŚP insp. Kamila Brachę.

Komunikat Nr 7/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 7/2017  z dnia 13 lutego 2017 roku

w sprawie powierzenia obowiązków głównego specjalisty w Dziale Programów Ośrodka Szkolenia Wstępnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

Strony