Aktualności

Seminarium Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA

   16.11.2015 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyło się seminarium pt.: „Nowelizacja procedury karnej oczami praktyków”. Zorganizowane ono zostało przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków pod patronatem KSSiP. W roli prelegentów wystąpili przedstawiciele prokuratury, sądownictwa i adwokatury, a mianowicie: prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Rafał Babiński, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Wojciech Domański oraz adw. Wojciech Bergier.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 41/2015  z dnia 19 listopada 2015 roku

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną w 2015 roku.

Rekrutacja na stanowisko Dyrektora KSSiP

W dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 roku,  pod poz. 231 zamieszczone zostało Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie rekrutacji na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Wykład sędziego TK Wojciecha Hermelińskiego

    2 listopada 2015 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie gościł sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a zarazem Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej  Wojciech Hermeliński, który wygłosił wykład dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej IV rocznika nt.: „Relacje między Trybunałem Konstytucyjnym a sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, formułowanie pytań do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność przepisu prawa z Konstytucją, skutki wyroków stwierdzających niezgodność przepisów prawa z Konstytucją, rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego”.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 39/2015  z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację ogólną w 2015 roku.

Komunikat

Komunikat

Nr 38/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.

w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Działu Egzaminów w Ośrodku Szkolenia Wstępnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Komunikat

Komunikat

Nr 37/2015 z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie upływu kadencji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Transmisja konferencji pt.: „Praktyczne zastosowanie instrumentów współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych”

Uprzejmie informujemy, że na stronie Rumuńskiej Szkoły Sędziowskiej w dniach 22 -23 października br. dostępna jest transmisja konferencji pt.: Praktyczne zastosowanie instrumentów współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych”:

 http://www.inm-lex.ro/displaypage.php?p=151&d=1119

Konferencja organizowana jest przez Rumuńską Szkołę Sędziowską  w dniach 22-23 października br. w ramach projektu dofinansowywanego przez Komisję Europejską.

OGŁOSZENIE w sprawie delegowania sędziego do pełnienia czynności administracyjnych w Biurze Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów sądów powszechnych, zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w tej jednostce i spełniających wymogi, o jakich mowa w art.78§1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.: Dz.U. z 2015 r., poz.133), do zgłaszania swoich kandydatur. W przypadku sędziów sądów rejonowych wymagany jest co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku sędziego.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 35/2015 z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie sporządzenia i przekazania listy klasyfikacyjnej egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej w 2015 roku.

Strony