Aktualności

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej 

z dnia 19 września 2016 roku

w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu

części ustnej egzaminu sędziowskiego w 2016 r.

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej 

z dnia 16 września 2016 roku

w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu

części ustnej egzaminu prokuratorskiego w 2016 r.

Wizyta przedstawicieli Krajowej Akademii Prokuratury Ukrainy

W dniu 13 września 2016 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła przedstawicieli Krajowej Akademii Prokuratury Ukrainy, instytucji odpowiedzialnej za szkolenie wstępne i ustawiczne kadr ukraińskiej prokuratury.  Podczas spotkania Krajowa Szkoła reprezentowana była  m.in. przez dr hab. Małgorzatę Manowską- Dyrektor KSSiP oraz prokuratora Agnieszkę Welenc- Zastępcę Dyrektora KSSiP. Stronę ukraińską reprezentował m.in. Oleksandr Shamara- wykładowcę Krajowej Akademii Prokuratury Ukrainy.

Komunikat Nr 36/2016 z dnia 12 września 2016 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 36/2016  z dnia 12 września 2016 roku

Analiza śledcza- ogólnopolska konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

W dniach 13-15 października 2016 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Analiza śledcza”. Konferencja składać się będzie z dwóch części. Pierwsza, w dniach 13-14 października 2016 r. poświęcona zostanie realizacji programu naukowego. Część drugą, edukacyjną, w dniu 15 października 2016 r. stanowić będą warsztaty, doskonalące praktyczne zastosowanie analizy śledczej. Udział w obydwóch częściach jest od siebie niezależny.

Komunikat Nr 35/2016 z dnia 5 września 2016 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 35/2016  z dnia 5 września 2016 roku

Komunikat Nr 34/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 34/2016  z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie powierzenia obowiązków głównego specjalisty w Dziale Egzaminów Ośrodka Szkolenia Wstepnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Komunikat Nr 33/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 33/2016  z dnia 18 sierpnia 2016 roku

w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu sędziowskiego

w dniach 6 i 7 września 2016 r.

 

Informacja Przewodniczacego komisji egzaminacyjnej

Informacja Przewodniczacego komisji egzaminacyjnej 

z dnia 17 sierpnia 2016 roku

w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu

sędziowskiego w 2016 r.

Informacja Przewodniczacego komisji egzaminacyjnej

Informacja Przewodniczacego komisji egzaminacyjnej 

z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu

prokuratorskiego w 2016 r.

 

Strony