Język strony

Menu top

Aktualności

Komunikat Nr 32/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 14 listopada 2018 r.

Komunikat Nr 32/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie uzupełnienia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie
na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2018 r.

 

Informacja komisji egzaminacyjnej komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2018 r.

INFORMACJA
komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2018 r.
z dnia 9 listopada 2018 roku
w sprawie publikacji listy osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu prokuratorskiego

Informacja komisji egzaminacyjnej komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2018 r.

INFORMACJA
komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2018 r.
z dnia 9 listopada 2018 roku
w sprawie publikacji wyników części pisemnej egzaminu prokuratorskiego

Komunikat Nr 31/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 8 listopada 2018 r.

Komunikat Nr 31/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 8 listopada 2018 roku
w sprawie terminu rozpoczęcia części ustnej egzaminu sędziowskiego w 2018 r.

Komunikat Nr 30/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 7 listopada 2018 r.

Komunikat Nr 30/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 7 listopada 2018 roku
w sprawie ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie
na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2018 r.
oraz wskazania czasu i miejsca przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu

Strony