Język strony

Menu top

Aktualności

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Nr 2/2018

Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

  z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie powierzenia obowiązków w Biurze Dyrektora, Ośrodku Aplikacji Sędziowskiej, Ośrodku Aplikacji Prokuratorskiej oraz Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Komunikat Przewodniczącego komisji konkursowej

z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie zweryfikowania punktacji z obydwu etapów konkursu na

 aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Nr 1/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 8 stycznia 2018 roku
w sprawie składania wniosków o przyjęcie na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską

 

Komunikat Przewodniczącego komisji konkursowej

Komunikat Przewodniczącego komisji konkursowej

z dnia 8 stycznia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia listy kwalifikacyjnej

kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Nowy Regulamin organizacyjny Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska podpisała w dniu 2 stycznia 2018 r. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Regulamin organizacyjny określa nową strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz podział kompetencji pomiędzy Dyrektora Krajowej Szkoły i jego zastępców.

W skład nowej struktury Krajowej Szkoły wchodzą:

Nowy skład Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Minister Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2017 r., na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, powołał  Radę Programową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w składzie:

1. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

dr hab. Małgorzata Manowska;

2. Osoba wskazana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

dr hab. Joanna Lemańska;

3. Osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości:

Praktyczne aspekty prowadzenia czynności procesowych z udziałem cudzoziemców

W dniu 20 grudnia 2017 r. na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice odbyła się wizyta przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne w ramach której funkcjonariusze Straży Granicznej przybliżyli zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa portów lotniczych oraz praktycznymi aspektami prowadzenia czynności procesowych z udziałem cudzoziemców.  Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w roli obserwatora reprezentował prokurator Piotr Kosmaty.

 

NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych (apelacja łódzka, warszawska, lubelska, rzeszowska, 16 godz. – 2 dni szkoleniowe)

Uniwersytet Łódzki wraz z Partnerami uzyskał w  ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  środki na zorganizowanie w latach 2017 - 2018 szkoleń dla kadr sądów powszechnych w ramach projektu „NKCK- nadzór nad komornikami i czynności komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych” (POWER.02.17.00-IP.04-00-010/16). Instytucją pośredniczącą dla projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach projektu zostały opracowane i zrealizowane trzy dedykowane programy szkoleniowe dla:

Rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach projektu "Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa" -nowe terminy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż aktualnie za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie prowadzimy nabór na następujące szkolenia w ramach projektu "Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa":

1. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2018 r. w Lublinie - sygn. P4/2/2017/L - program szkolenia do pobrania

Zmiana statutu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 1 grudnia 2017 r. Minister Sprawiedliwości podpisał Rozporządzenie z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Zmianie ulega struktura Krajowej Szkoły, w skład której zgodnie z rozporządzeniem wchodzą:

Strony