Język strony

Menu top

Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 555/2018 z dnia 12 września 2018 roku o zmianie zarządzenia nr 502/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 555/2018
z dnia 12 września 2018 roku
o zmianie zarządzenia nr 502/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku
w sprawie organizacji VII edycji Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 526/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku o zmianie zarządzenia nr 502/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 526/2018
z dnia 21 sierpnia 2018 roku
o zmianie zarządzenia nr 502/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku
w sprawie organizacji VII edycji Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Nr 22/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Komunikat Nr 22/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 10 sierpnia 2018 roku
w sprawie wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Nr 21/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Komunikat Nr 21/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
w sprawie powierzenia obowiązków głównego specjalisty w Dziale Praktyk i Spraw Aplikantów
Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Nr 20/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 30 lipca 2018 r.

Komunikat Nr 20/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 30 lipca 2018 roku
w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do konkursu
na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2018 r. oraz określenia trybu ich składania

Komunikat Nr 19/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 18 lipca 2018 r.

Komunikat Nr 19/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 18 lipca 2018 roku
w sprawie zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu aktów prawnych
objętych zakresem testu w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2018 r.

Strony