Język strony

Menu top

Aktualności

Komunikat nr 49/2017 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 1 grudnia 2017 roku

Komunikat Nr 49/2017 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 1 grudnia 2017 roku
w sprawie powierzenia obowiązków zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. organizacyjnych

Nowy Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Minister Sprawiedliwości powołał z dniem 1 grudnia 2017 r. prokuratora  Ryszarda Tłuczkiewicza - prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie do pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Jednocześnie współpracę z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury zakończyła prokurator Agnieszka Welenc.

Dziękujemy Pani Prokurator za wzorową współpracę i życzymy dalszych sukcesów.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

Wizyta uczniów ze Stalowej Woli

30 listopada 2017 r. w  Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury gościła 38 osobowa  grupa uczniów klas prawnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym dotyczące szkolenia wstępnego oraz kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów. Ponadto zaprezentowano bazę dydaktyczną, metody i formy kształcenia aplikantów oraz działalność wydawniczą Szkoły.

NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych”

Temat: Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych  (apelacja szczecińska, gdańska, poznańska i białostocka, 16 godz. – 2 dni szkoleniowe)

Daty szkoleń: powtarzalne terminy w okresie grudzień 2017 – grudzień 2018

Komunikat nr DKO-I-565-583/17 Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2017 r.

Komunikat nr DKO-I-565-583/17 Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 listopada2017 r.
o terminie mianowania przez Ministra Sprawiedliwości asesorów sądowych

Informacja Przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 22 listopada 2017 r.

Informacja Przewodniczącego komisji konkursowej
z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie określenia godzin i warunków rejestracji kandydatów oraz zasad przeprowadzania w 2017 r.
drugiego etapu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

PROBLEMATYKA WYKRYWANIA SPRAWCÓW SERYJNYCH ZABÓJSTW

20 listopada 2017 r. w Katowicach odbyło się sympozjum naukowe zatytułowane „Dzień z wampirem – seryjni zabójcy i metody wykrywcze w sprawach o zabójstwo” zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego . W trakcie sympozjum, które zgromadziło prokuratorów, sędziów, przedstawicieli nauki, funkcjonariuszy Policji i innych organów bezpieczeństwa wewnętrznego, studentów prawa oraz młodzież licealną, przybliżono problematykę związaną z  wykrywaniem seryjnych zabójców  oraz  zbrodni  sprzed lat.

Komunikat nr 48/2017 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 14 listopada 2017 roku

Komunikat Nr 48/2017 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie powierzenia obowiązków głównego specjalisty
w Dziale Organizacyjnym Biura Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat nr 47/2017 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 13 listopada 2017 roku

Komunikat Nr 47/2017 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 13 listopada 2017 roku
w sprawie ogłoszenia wyników testu konkursowego, listy kandydatów
dopuszczonych do pracy pisemnej oraz wskazania miejsca i godziny rozpoczęcia pracy pisemnej

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia w ramach projektu "Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi obecnie rekrutację uzupełniającą na zaplanowane w 2017 r. szkolenia w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na następujące  szkolenia:

Strony