Menu top

Akademia Prawa Europejskiego (Academy of European Law - ERA)

era

Akademia Prawa Europejskiego (www.era.int) powstała w marcu 1992 r. w Trewirze jako fundacja publiczna wspierana przez Unię Europejską. Jej działalność skierowana jest zarówno do pracowników wymiaru sprawiedliwości jak i prywatnych praktyków prawa, pracowników naukowych oraz osób, które profesjonalnie zajmują się prawem europejskim.

Celem Akademii jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa europejskiego poprzez organizację szkoleń, konferencji, wizyt studyjnych, kursów językowych oraz publikacje dydaktyczne.

Szczegóły wzajemnej współpracy między Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz ERA reguluje umowa ramowa zawarta w dniu 18 października 2012 r. Umowa obejmuje cztery obszary działań: zaangażowanie ERA w kształcenie wstępne prowadzone przez Krajową Szkołę w postaci modułów szkoleniowych, udział polskich sędziów i prokuratorów w otwartych szkoleniach organizowanych przez ERA, wspólne organizowanie wydarzeń szkoleniowych dla polskich i europejskich sędziów i prokuratorów, a także współpracę przy organizacji szkoleń w przedmiocie kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości w ramach programów współfinansowanych przez Komisję Europejską.

Data publikacji: 
2013-08-14 16:28
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:28
Ostatnia zmiana: 
2017-05-30 11:13
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki