Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Projekt „Better applying European cross-border procedures: legal and language training events for court staff across Europe”

Projekt „Lepsze stosowanie europejskich procedur transgranicznych: szkolenia prawne i językowe dla pracowników sądów w całej Europie” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do urzędników sądowych z państw UE.

Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerem projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Słowenii oraz EJTN.

Głównym celem projektu jest rozwijanie zarówno wiedzy prawniczej, jak i językowych kompetencji pracowników sądów w celu ułatwienia komunikacji i współpracy transgranicznej.

W ramach projektu zaplanowano w latach 2018-2021 organizację 13 szkoleń językowych i 20 seminariów prawniczych (w tym po jednym w Polsce).

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://court-staff.legaltraining.eu/

 

 

Wspólnie udało nam się opracować kompleksowy pakiet szkoleń z zakresu szkoleń prawniczych dla urzędników sądów i prokuratury, zorganizować i wdrożyć 33 szkolenia w formie stacjonarnej i online oraz przeszkolić ponad 800 urzędników z całej UE!

 

LINK do filmu podsumowującego

 

PAKIET SZKOLENIOWY jest już dostępny i można go bezpłatnie pobrać we wszystkich językach na podstronie projektu.

 

W celu zapewnienia szkoleń prawniczych dla urzędników sądów i prokuratury na poziomie krajowym, regionalnym i paneuropejskim opracowano sześć zestawów studiów przypadku dotyczących wybranych instrumentów prawnych UE w transgranicznych sporach cywilnych - dostępne tutaj we wszystkich wersjach językowych.

 

Dla użytkowników zainteresowanych podniesieniem poziomu znajomości języka angielskiego w zakresie europejskich transgranicznych postępowań cywilnych stworzyliśmy interaktywne e-narzędziedostępne tutaj.

 

Koordynator projektu z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

[email protected]

tel.  81 440 87 16

BRUSSELS LEGAL ENGLISH COURSES 

Data publikacji: 
2020-06-22 14:31
Data wytworzenia: 
2020-06-22 13:30
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2022-06-10 14:28
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko