Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Projekt „Provision of seminars to train judges and legal practitioners on EU gender equality and non-discrimination legislation”

Projekt „Szkolenia dla sędziów i przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie prawodawstwa UE dotyczącego równości płci i niedyskryminacji” jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA), a partnerami - szkoły wymiaru sprawiedliwości z państw UE.

Od  2003  r.  Akademia  Prawa  Europejskiego  w  Trewirze  (ERA)  każdego  roku organizuje seminaria na temat europejskich dyrektyw antydyskryminacyjnych, przyjętych zgodnie  z  artykułem  19  TWE,  tj.  Dyrektywy  2000/43/WE,  wprowadzającej  w  życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne i Dyrektywy 2000/78/WE, ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Tematyka szkoleń obejmuje m.in.: skutki prawa UE dla porządku prawnego państw członkowskich; prawodawstwo UE z zakresu zwalczania dyskryminacji; środki prawne i sankcje wprawie antydyskryminacyjnym; rolę sędziego krajowego i procedura prejudycjalna; zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w świetle orzecznictwa TS UE.

 

W ramach projektu zaplanowano w latach 2014-2021 organizację szeregu praktycznych seminariów.

Więcej szczegółów na stronach:

https://era-comm.eu/eu-anti-discrimination-law/

https://era-comm.eu/eu-gender-equality-law/

 

Koordynator projektu z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

[email protected]

tel.  81 440 87 16

era 


 

Data publikacji: 
2020-06-22 14:31
Data wytworzenia: 
2020-06-22 13:28
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2021-10-04 14:22
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko