Język strony

Menu top

Projekt „Obtaining electronic evidence when investigating and prosecuting crimes”

Projekt „Uzyskiwanie dowodów elektronicznych podczas dochodzenia i ścigania przestępstw” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE.

Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Celem projektu jest zapoznanie uczestników z tym, jaki wpływ mają dowody elektroniczne na postępowanie karne.

W ramach projektu zaplanowano w latach 2020-2021 organizację 6 seminariów, w tym jednego w Polsce.

 

Koordynator projektu z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

tel.  81 440 87 16

era 

Data publikacji: 
2020-06-22 14:30
Data wytworzenia: 
2020-06-22 13:33
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2020-06-22 14:30
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński