Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Projekt „Enhancing Cross-border Mutual Legal Assistance and Recognition of Decisions within the Context of Detention”

Projekt „Wzmocnienie transgranicznej wzajemnej pomocy prawnej i uznawania orzeczeń w kontekście pozbawienia wolności” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Belgii, Francji, Hiszpanii, Polski, Rumunii, a także EJTN i Rada Europy.

Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie środków będących alternatywą wobec pozbawienia wolności.

W ramach projektu zaplanowano w latach 2020-2021 organizację czterech seminariów, w tym jednego w Polsce.

Informacje dotyczące pierwszego seminarium znajdują się w poniższym linku:

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=29c395c4dbc08b9c37c3defe2d98b64f42d...

 

Koordynator projektu z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

[email protected]

tel.  81 440 87 16

era


 

Data publikacji: 
2020-06-22 14:32
Data wytworzenia: 
2020-06-22 13:20
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2023-01-25 13:02
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko