Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Aplikacje

Informacje dla zainteresowanych

Wykładowcami Krajowej Szkoły mogą być sędziowie, prokuratorzy i nauczyciele akademiccy oraz inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z dziedziny objętej programami aplikacji lub szkoleń ustawicznych, a także sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Po wydaniu przez Radę Programową Krajowej Szkoły niewiążącej opinii o kandydacie oraz braku sprzeciwu Ministra Sprawiedliwości kandydat staje się wykładowcą Krajowej Szkoły. Zajęcia w Krajowej Szkole powierzane są w oparciu o odrębne umowy co do każdych zajęć.

Informacje ogólne

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi scentralizowane szkolenie wstępne kadr sądownictwa i prokuratury - aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, których celem  jest uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego przygotowania do zajmowania stanowisk asesora sądowego i sędziego oraz asesora prokuratury i prokuratora.

Strony