Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Wyniki eliminacji do IV Konkursu Krasomówczego

W dniach 25 września i 2 października 2015 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyły się eliminacje do IV edycji Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów KSSiP. Wzięło w nich udział ogółem 15 aplikantów, a mianowicie: jeden z IV rocznika aplikacji sędziowskiej, ośmiu z IV rocznika aplikacji prokuratorskiej, po dwóch z V rocznika aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej oraz dwóch z VI rocznika aplikacji ogólnej.

Uczestnicy wygłaszali uprzednio przygotowane mowy oskarżycielskie, obrończe bądź wyrok z ustnym uzasadnieniem. Wystąpienia uczestników oceniane były pod względem: konstrukcji mowy, sposobu przedstawienia stanu faktycznego, argumentacji prawnej, stylu, języka, formy, poprawności stylistycznej i fonetycznej, a także sposobu prezentacji.

 Oceniało je powołane zarządzeniem Dyrektora KSSiP Jury w skład, którego wchodzili: Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Dariusz Makowski, Prokurator Apelacyjny w Warszawie Dariusz Korneluk, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej Solarz, adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji Wydziału Polonistyki UJ dr Beata Drabik – Frączek, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Danuta Koszyk – Ciałowicz, obradujące pod przewodnictwem językoznawcy dr Anety Załazińskiej - adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji Wydziału Polonistyki UJ i kierownika Podyplomowego Studium Retoryki UJ.

Do finału Konkursu, który odbędzie się 20 listopada 2015 r. w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, zakwalifikowani zostali (w kolejności alfabetycznej): Krystian Błaszczyk (IV AP), Jakub Kłosiński (IV AP),  Jędrzej Kupczyński (IV AP),  Joanna Niedojadło (V AS),  Mariusz Oleś (IV AP) i Marcin Siekaniec (IV AP).

Data publikacji: 
2015-10-20 14:31
Data wytworzenia: 
2015-10-20 14:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2015-11-09 08:11
Autor zmiany: 
Agnieszka
Welenc