Język strony

Menu top

Aktualności

Zarządzenie Nr 124/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Nr 124/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia listy kwalifikacyjnej egzaminowanych aplikantów

Strony