Język strony

Menu top

Aktualności

Komunikat Nr 32/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 października 2019 r.

Komunikat Nr 32/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2019 r.

oraz wskazania czasu i miejsca przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu

Zaproszenie do udziału w warsztatach testujących - „Formuły liczące w pracy orzeczniczej sędziego cywilisty”.

Uprzejmie informujemy, że Dział Badań i Analiz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury realizuje projekt pt.: „Formuły liczące w pracy orzeczniczej sędziego cywilisty”. Celem projektu jest opracowanie trzech narzędzi informatycznych (na bazie arkusza kalkulacyjnego) służących usprawnieniu procesu orzeczniczego w sprawach cywilnych rozpoznawanych w sądzie rejonowym, w zakresie:

Udział przedstawiciela Krajowej Szkoły w rocznicy powołania OSSSG w Lubaniu

W dniu 10 października 2019 r. w Lubaniu odbyła się uroczystość z okazji 10. rocznicy powołania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej. W trakcie uroczystości Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentował prokurator dr Piotr Kosmaty.

 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

„Asesor, który wygrał w TSUE” – wywiad z absolwentem Krajowej Szkoły

W dniu 24 września 2019 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej w dodatku Prawnik ukazał się wywiad z asesorem sądowym Mateuszem Półtorakiem - absolwentem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Komunikat Nr 27/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany komunikatu nr 26/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 11 września 2019 r.

Komunikat Nr 27/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zmiany komunikatu nr 26/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 11 września 2019 r. zawierającego ogłoszenie o naborze na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2019 r.

Strony