Język strony

Menu top

Aktualności

Komunikat Nr 38/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 26 listopada 2019 roku

Komunikat Nr 38/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 26 listopada 2019 roku
w sprawie zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu aktów prawnych objętych zakresem testu w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 r.

Komunikat Nr 37/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 26 listopada 2019 roku

Komunikat Nr 37/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 26 listopada 2019 roku
w sprawie uroczystości zakończenia szkolenia VII rocznika  aplikacji sędziowskiej

 

Informacja komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2019 r.

INFORMACJA

komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2019 r.

w sprawie publikacji listy osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu prokuratorskiego

Informacja komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2019 r.

INFORMACJA

komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2019 r.

w sprawie publikacji wyników części pisemnej egzaminu prokuratorskiego

Udział przedstawiciela Krajowej Szkoły w jubileuszu powstania małopolskiej Policji

W dniu 7 listopada 2019 r. odbyły się uroczystości z okazji 100 – lecia powstania małopolskiej Policji. W wydarzeniach uczestniczył przedstawiciel Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prokurator dr Piotr Kosmaty, który wygłosił referat zatytułowany ”Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym”.

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 

Komunikat Nr 35/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 7 listopada 2019 roku

Komunikat Nr 35/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 7 listopada 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego etapu konkursu, listy kandydatów
dopuszczonych do drugiego etapu konkursu
oraz wskazania miejsca i godziny przeprowadzenia drugiego etapu konkursu
na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2019 r.

Strony