Język strony

Menu top

Aktualności

Informacja o powołaniu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na aplikację ogólną w 2009 r.

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. Nr 67, poz. 566), Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury informuje, iż Minister Sprawiedliwości zarządzeniem nr 36/09/KCD z dnia 29 kwietnia 2009r.

Druga edycja szkolenia "Ochrona danych osobowych w procesie karnym" (Strasburg / Toledo)

Uniwersytet Castilla La Mancha w ramach programu Komisji Europejskiej ”Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” oraz we współpracy z Radą Europy organizuje drugą edycję szkolenia na temat ”Ochrona danych osobowych w procesie karnym”.

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu

W dniu 12 czerwca br. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Andrzej Leciak spotkał się w Warszawie z Ministrem Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu Raszydem Tusupbekowym. Celem spotkania było podpisanie memorandum o wzajemnym porozumieniu i współpracy w obszarze szkolenia kadr między Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu.

Informacja o zmianie lokalizacji Działu Współpracy Międzynarodowej

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej został przeniesiony do nowej siedziby, która mieści się w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.

Dane adresowe i telefoniczne:

Program wymiany sędziów i prokuratorów (Exchange Programme) organizowany w ramach EJTN

 

KSSiP uczestniczy w 2009 r. w programie wymiany sędziów i prokuratorów (Exchange Programme), organizowanym w ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Dla polskich sędziów i prokuratorów przeznaczono w tym roku 24 miejsca.

Multilateralny Program Hospitacji: Staż hospitacyjny w Niemczech

Krajowa Szkoła Sądownictwa i prokuratury informuje, iż Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów we współpracy z Niemiecką Fundacją Międzynarodowej Współpracy Prawnej zaprasza sędziów i prokuratorów z krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej do udziału w Multilateralnym Programie Hospitacji. Program ten adresowany jest głównie do młodych sędziów orzekających w sprawach cywilnych i gospodarczych.

"Zdrowie psychiczne - studium porównawcze". Kurs organizowany przez Hiszpańską Szkołę Sądowniczą.

Informujemy, że Hiszpańska Szkoła Sądownicza organizuje kurs ”Zdrowie psychiczne – studium porównawcze” który odbędzie się w Barcelonie w dniach 6-8 lipca 2009 r.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla sędziów jak i prokuratorów. Językami roboczymi będą: angielski, hiszpański oraz francuski.

Strony