Język strony

Menu top

Aktualności

Termin posiedzenia Rady Programowej

Kolejne posiedzenie Rady Programowej odbędzie się 20 września 2010 r. 
Kontakt 

Informacja Sekretarza Komisji Konkursowej

Komunikat w sprawie konieczności przedłożenia dyplomu bądź zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego dla naboru 2010 na aplikację ogólną:

 

Informacja p.o. Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Uprzejmie informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów wyrażonym w piśmie do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 16 czerwca 2010 r. stypendia wypłacane aplikantom Krajowej Szkoły nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiana składu komisji konkursowej naboru na aplikację ogólną.

Minister Sprawiedliwości zarządzeniem nr 100/10/DK z dnia 26 maja 2010 r. zmienił skład komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na aplikację ogólną w 2010 r. poprzez odwołanie z jej składu:

Informacja o powołaniu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na aplikację ogólną w 2010 r.

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury informuje, iż Minister Sprawiedliwości zarządzeniem nr 44/10/DK z dnia 20 kwietnia 2010r. powołał Komisję Konkursową do przeprowadzenia naboru na aplikację ogólną w 2010 r. w składzie:

Ogłoszenie naboru na aplikację sędziowską i prokuratorską.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury informuje, że Minister Sprawiedliwości wydał zarządzenia:

Ogłoszenie o naborze na aplikację ogólną w 2010 roku

Ogłoszenie dyrektora krajowej szkoły sądownictwa i prokuratury 

z dnia 20 kwietnia 2010 r. o naborze na aplikację ogólną w 2010 roku.

Polemika Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z artykułem zamieszczonym w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 25 lutego 2010 r.

Polemika Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z artykułem pod tytułem “Zamiast superszkoły mamy szkółkę krakowską” zamieszczonym w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 25 lutego 2010 roku.

Strony