Język strony

Menu top

Aktualności

Międzynarodowe seminarium poświęcone przyszłości kształcenia sędziów i prokuratorów w Europie

W dniach 21-22 lipca 2008 r. w Krajowej Szkole Sędziowsko–Prokuratorskiej (École Nationale de la Magistrature) w Bordeaux odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone przyszłości kształcenia sędziów i prokuratorów w Europie.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele europejskich szkół sędziowsko–prokuratorskich, w tym reprezentant Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Seminarium na temat unijnych dyrektyw anty-dyskryminacyjnych

Hiszpańska Szkoła Sądownicza (Consejo General Del Poder Judicial) organizuje seminarium pod tytułem ”Przeniesienie unijnych dyrektyw anty-dyskryminacyjnych do narodowych systemów prawnych oraz objęcie nimi grup szczególnie narażonych na dyskryminację”.

Seminarium odbędzie się w dniach 20-22 października 2008 r. w Barcelonie.

Język niemiecki w Niemczech - stypendia językowe dla wyższych urzędników

Instytut Goethego w ramach programu DeutschLand 2008 organizuje wyjazdy na stypendia językowe do Niemiec adresowane do wyższych urzędników ministerialnych z krajów członkowskich Unii Europejskiej, którym język niemiecki potrzebny jest w codziennej pracy i w kontaktach zawodowych z instytucjami UE w Niemczech.

Międzynarodowa konferencja na temat przestępczości gospodarczej

Przedstawiciele Izraela, Łotwy, Litwy, Polski, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA wzięli udział w międzynarodowej Konferencji na temat przestępczości gospodarczej, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2008 r. w Warszawie.

Konferencję otworzył Pan Jacek Czaja – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wizyta studyjna we Francji

W dniach 9-12 czerwca 2008 r. polska delegacja, złożona z przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, złożyła wizytę we Francji – w Krajowej Szkole Sędziowsko–Prokuratorskiej (École Nationale de la Magistrature) w Paryżu oraz w Szkole Urzędników (École Nationale des Greffes) w Dijon. Delegacji przewodniczył Pan Jacek Czaja, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Pan Andrzej Leciak, Dyrektor Krajowego Centrum Szkolenia Kadr.

Nowa oferta szkoleniowa w ramach współpracy polsko-niemieckiej

Niemiecka Fundacja Międzynarodowej Współpracy Prawnej wspólnie z niemieckimi sądami grodzkimi oraz krajowymi w tym roku przeprowadzi Multilateralny Program Hospitacji dla sędziów i prokuratorów z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Oferta obejmuje dwa programy, pierwszy adresowany jest do sędziów orzekających w sprawach cywilnych i gospodarczych, oraz drugi, przeznaczony dla sędziów karnistów i prokuratorów.

Szkolenia otwarte

W 2008 roku na mocy umowy ramowej zawartej pomiędzy Akademią Prawa Europejskiego a Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury polscy sędziowie i prokuratorzy mają możliwość uczestniczyć w szkoleniach otwartych organizowanych przez ERA w Trewirze.

Pełna lista szkoleń znajduje się na stronie internetowej  Akademii.

Seminarium pt. "Nowy model szkolenia wstępnego kadr sądownictwa"

W dniu 2 czerwca 2008 r. w Warszawie w Auli A.3 Collegium Iuridicum II Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4 Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury zorganizowało seminarium pt. ”Nowy model szkolenia wstępnego kadr sądownictwa i prokuratury”.

Seminarium na temat metod zwalczania korupcji

W dniach 2-4 czerwca 2008 r. w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem koło Serocka odbyło się polsko-amerykańskie seminarium poświęcone zwalczaniu korupcji, w którym udział wzięli prokuratorzy, przedstawiciele FBI, CBA, ABW i KGP.

Trzecia edycja Podyplomowego Studium Prawa Cywilnego dla sędziów sądów powszechnych

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie organizuje trzecią edycję Podyplomowego Studium Prawa Cywilnego dla sędziów sądów powszechnych.

Strony