Język strony

Menu top

Aktualności

Termin posiedzenia Rady Programowej

Kolejne posiedzenie Rady Programowej odbędzie się 22 listopada 2010 r. 
Kontakt 

Kwestionariusz dla kandydatów na wykładowców

Zgodnie z uchwałą Rady Programowej nr 32/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, obowiązuje następujący

Kwestionariusz dla kandydatów na wykładowców

Termin posiedzenia Rady Programowej

Kolejne posiedzenie Rady Programowej odbędzie się 18 października 2010 r. 
Kontakt 

Testy wraz z zestawem rozwiązań oraz kazusy z kryteriami ocen pracy pisemnej, obowiązujące w konkursie na aplikacje ogólną w 2010 roku.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 97/2010 z dnia 24 września 2010 roku zostają opublikowane testy wraz z zestawem rozwiązań oraz kazusy z kryteriami oceny pracy pisemnej, obowiązujące w konkursie na aplikację ogólną w 2010 r.

Wolne miejsca na szkolenia z zakresu prawa wspólnotowego dla sędziów pracy (sesja B, sesja C).

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na szkolenia z zakresu prawa wspólnotowego dla sędziów pracy (sesja B, sesja C).

Szczegółowych informacji udziela P. Justyna Strzelczyk (22) 427 93 39.

Szkolenie językowe dla sędziów i prokuratorów (język francuski)

Informujemy, iż Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP prowadzi rekrutację na szkolenie organizowane przez Naczelną Radę Sądownictwa Republiki Włoskiej we współpracy z Europejską Siecią Kadr Wymiaru Sprawiedliwości:

Szkolenie językowe dla sędziów i prokuratorów (język francuski)

Strony