Menu top

Aktualności

Informacja dla sędziów i prokuratorów zainteresowanych delegowaniem do Ośrodków KSSiP z siedzibą w Lublinie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów i prokuratorów do współpracy w zakresie realizacji jej ustawowych zadań szkoleniowych.

Sędziowie i prokuratorzy zainteresowani delegowaniem do:

Informacja o powołaniu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na aplikację ogólną w 2009 r.

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. Nr 67, poz. 566), Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury informuje, iż Minister Sprawiedliwości zarządzeniem nr 36/09/KCD z dnia 29 kwietnia 2009r.

Druga edycja szkolenia "Ochrona danych osobowych w procesie karnym" (Strasburg / Toledo)

Uniwersytet Castilla La Mancha w ramach programu Komisji Europejskiej ”Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” oraz we współpracy z Radą Europy organizuje drugą edycję szkolenia na temat ”Ochrona danych osobowych w procesie karnym”.

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu

W dniu 12 czerwca br. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Andrzej Leciak spotkał się w Warszawie z Ministrem Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu Raszydem Tusupbekowym. Celem spotkania było podpisanie memorandum o wzajemnym porozumieniu i współpracy w obszarze szkolenia kadr między Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu.

Informacja o zmianie lokalizacji Działu Współpracy Międzynarodowej

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej został przeniesiony do nowej siedziby, która mieści się w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.

Dane adresowe i telefoniczne:

Strony