Menu top

Wydarzenia - Szkolenia

Seminaria w języku angielskim nt. prawa ochrony konkurencji

Data szkoleń: 6-7 kwietnia 2020; 15 maja 2020
Miejsce szkolenia: Wilno, Litwa
Grupa docelowa: sędziowie
Forma zajęć: seminarium
Sygnatura: M19/C/20
Język roboczy: angielski

Ogłoszenie w sprawie delegowania sędziego, referendarza lub asystenta sędziego do Działu Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów, referendarzy  i asystentów sędziego zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności w Dziale Współpracy Międzynarodowej oraz spełniających wymogi, o jakich mowa w przepisie art.78 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłaszania swoich kandydatur.

Nabór na szkolenie Mentoring and Tutoring z Katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów i asesorów do udziału w szkoleniu Mentoring and Tutoring organizowanym w ramach katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

 

Szkolenie

Mentoring and Tutoring – TM/2020/03

Data szkolenia:

16-17.04.2020r.

Nabór na szkolenia z zakresu prawa karnego z Katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów i asesorów do udziału w szkoleniach z zakresu prawa karnego organizowanych w ramach katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

 

Szkolenie

Cybercrime and E-evidence (Basic) – CR/2020/04

Data szkolenia:

28-29.04.2020r.

"Annual Conference on European Labour Law 2020", 19-03-2020r. - 20-03-2020r., Trewir

Data szkolenia: 19-03-2020r. - 20-03-2020r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy
Forma zajęć: konferencja
Języki robocze: angielski, niemiecki, francuski
Termin zgłoszeń: 05.02.2020

Szkolenie językowe "European cross-border civil procedures - legal English for court staff", 23-03-2020r. - 26-03-2020r., Bukareszt

Data szkolenia: 23-03-2020r. - 26-03-2020r.
Miejsce szkolenia: Bukareszt
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi, asystenci sędziego, referendarze sądowi
Forma zajęć: seminarium i warsztaty
Język roboczy: angielski
Termin zgłoszeń: 30.01.2020

WOLNE MIEJSCA - szkolenie w j.polskim "PODSTAWOWE ZAGADNIENIA UNIJNEGO PRAWA KONKURENCJI", Lublin, 19 – 21 lutego 2020 r.

Data szkolenia: 19-02-2020r. - 21-02-2020r.
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora, urzędnicy sądów i prokuarur, aplikanci aplikacji sędziowskiei i prokuratorskiej
Forma zajęć: seminarium

Warsztaty "EU Waste Legislation and Protection of the Environment through Criminal Law", 09-03-2020r. - 11-03-2020r., Trewir

Data szkolenia: 09-03-2020r. - 11-03-2020r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sedziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: warsztaty
Termin zgłoszeń 26.01.2020
Sygnatura: M11/D/20
Język roboczy: angielski

Trwa pierwszy etap rekrutacji elektronicznej na wizyty studyjne w poszczególnych instytucjach UE w 2020 roku - rekrutacja otwarta do 17 stycznia 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) prowadzi nabór na kolejne edycje wizyt studyjnych realizowane w 2020 roku w wybranych instytucjach Unii Europejskiej.

Rekrutacja jest adresowana do sędziów, prokuratorów, asesorów, wykładowców KSSiP. Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na wizyty studyjne realizowane  w I półroczu 2020 roku.

Strony

Subscribe to Wydarzenia - Szkolenia