Menu top

Wydarzenia - Szkolenia

Trwa rekrutacja na staż 12-miesięczny w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu w ramach Programu Wymiany EJTN 2020

Termin rekrutacji upływa:

przedłużony do 16 grudnia 2019 roku

staż 12-miesięczny w siedzibie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu  na przestrzeni 2020 roku

syg. M3/B/20

Trwa rekrutacja na 3-miesięczny staż w siedzibie Eurojust w Hadze w ramach Programu Wymiany EJTN 2020

Termin rekrutacji upływa:

przedłużony 16 grudnia 2019 roku

staż 3-miesięczny w siedzibie Eurojust w Hadze
na przestrzeni 2020 roku

syg. M3/C/20

WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIU International Judicial Cooperation in Criminal Matters: Practical Case-Based Simulation on the Fight against THB and Sexual Exploitation - CR/2019/14, 20-22.11.2019r., Wilno

Dział Współpracy Międzynarodowej OSUiWM informuje, że dysponuje wolnymi miejscami na międzynarodowym szkoleniu International Judicial Cooperation in Criminal Matters: Practical Case-Based Simulation on the Fight against THB and Sexual Exploitation - CR/2019/14, które odbędzie się w Wilnie w dniach 20-22.11.2019r.

Więcej informacji o szkoleniu znaleźć można pod adresem:

https://szkolenia.kssip.gov.pl/local/kssip_info_o_kursie/courseinfo.php?id=5701

Zaproszenie do udziału w seminariach "EU Competition Law"

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP ma przyjemnośc przekazać polskim sędziom przesłane przez Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji zaproszenie do udziału w seminariach nt. europejskiego prawa ochrony konkurencji, które odbędą się w 2020 roku we Florencji oraz na platformie e-learningowej Instytutu.

Seminaria są organizowane w ramach programu szkoleniowego ENTraNCE. Informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie Instytutu:

http://fcp.eui.eu/entrance-judges/

Seminarium "Online Hate Speech in the EU: Legal Responses", 12-12-2019r. - 13-12-2019r., Trewir

Data szkolenia: 12-12-2019r. - 13-12-2019r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: seminarium
Termin zgłoszeń:

Seminarium "Privacy and Data Protection: Recent ECtHR & CJEU Case Law", 09-12-2019r. - 10-12-2019r., Trewir

Data szkolenia: 09-12-2019r. - 10-12-2019r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie
Forma zajęć: seminarium
Termin zgłoszeń: 4.11.2019

Annual Conference on European VAT Law 2019, 28-11-2019r. - 29-11-2019r., Trewir

Data szkolenia: 28-11-2019r. - 29-11-2019r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: konferencja
Sygnatura: M11/T/19
Termin zgłoszeń:

Zaproszenie do udziału w seminarium "European Competition Law for National Judges"

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP ma przyjemnośc przekazać przesłane przez Regionalne Centrum Prawa Konkurencji w Budapeszcie zaproszenie do udziału w “Seminar on European Competition Law for National Judges - New challenges for National Judges in the application of Articles 101 & 102 TFEU", które odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 roku w Budapeszcie.

Zaproszenie na seminarium międzynarodowe nt.„Nowe wyzwania dla sędziów w zakresie wdrażania art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” 22-23 listopada 2019r., Budapeszt, Węgry

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie zaprasza sędziów do aplikowania na międzynarodowe seminarium

nt. „Nowe wyzwania dla sędziów w zakresie wdrażania art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”.

Seminarium organizowane jest z inicjatywy Węgierskiego Organu Konkurencji (GVH) w terminie 22-23 listopada 2019 roku w Budapeszcie na Węgrzech.

Warsztaty "Industrial Emissions Directive", 11-11-2019r. - 13-11-2019r., Saloniki

Data szkolenia: 11-11-2019r. - 13-11-2019r.
Miejsce szkolenia: Saloniki, Grecja
Grupa docelowa: sędziowie
Sygnatura: M11/S/19
Termin zgłoszeń: 27.09.2019 do godz. 11.00
Forma zajęć: warsztaty

Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji "Sądy i Komunikacja", 10-11 października 2019 roku, Budapeszt, Węgry

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP otrzymał zaproszenie do udziału polskich sędziów sądów powszechnych w konferencji międzynarodowej pn. Courts and Communication, która odbędzie się w dniach 10-11 października 2019 r. w Budapeszcie w Węgierskiej Akademii  Sądownictwa.

DODATKOWE MIEJSCA NA SZKOLENIU “Uniting forces against cyber challenges of terrorism - exchange of best practices”

W związku z dodatkowymi miejscami na szkoleniu  “Uniting forces against cyber challenges of terrorism - exchange of best practices”, które odbędzie się w Belgii w dniach 22-25 października 2019 roku, Dział Współpracy Międzynarodowej ogłasza dodatkowy nabór na to seminarium z terminem zgłoszeń do dnia 25 września 2019r.

Szczegółówe informacje o szkoleniu oraz sposobie rekrutacji znaleźć można pod adresem:

WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIU International Judicial Cooperation in Criminal Matters: Practical Case-Based Simulation on the Fight against THB and Sexual Exploitation - CR/2019/14

W związku z wolnymi miejscami na szkoleniu Economic crimes:  International Judicial Cooperation in Criminal Matters: Practical Case-Based Simulation on the Fight against THB and Sexual Exploitation - CR/2019/14 Dział Współpracy Międzynarodowej przedłuża termin zapisów na to szkolenie do dnia 22 września 2019r.

. Szczegółówe informacje o szkoleniu oraz sposobie rekrutacji znaleźć można pod adresem:

WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIU Economic crimes: Asset recovery and confiscation in the EU - CR/2019/13

W związku z wolnymi miejscami na szkoleniu Economic crimes: Asset recovery and confiscation in the EU ( M9/A19/19, CR/2019/13) Dział Współpracy Międzynarodowej przedłuża termin zapisów na to szkolenie do dnia 22 września 2019r.

. Szczegółówe informacje o szkoleniu oraz sposobie rekrutacji znaleźć można pod adresem:

https://szkolenia.kssip.gov.pl/course/view.php?id=5700

 

Strony

Subscribe to Wydarzenia - Szkolenia