Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia nagrywane 2022

 

Nr szkolenia

Temat szkolenia

C7/A/22

Organizacja pracy sędziego, ze szczególnym uwzględnieniem planowania rozpraw i posiedzeń

C13/A/22

Koszty w postępowaniu egzekucyjnym

C15/A/22

Instytucja potrącenia

C18/C/22

Kredyty powiązane z kursem CHF (franka szwajcarskiego) w praktyce orzeczniczej

C23/A/22

Dokument elektroniczny w postępowaniu cywilnym

C27/A/22

Ustawowe regulacje związane z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanem epidemii i ich wpływ na stosunki zobowiązaniowe

C31/A/22

Zawieranie umów na odległość

C32/A/22

Niedozwolone klauzule abuzywne

C37/A/22

Kompetencje sądu cywilnego w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

C38/A/22

Postępowanie spadkowe krajowe i unijne

C43/A/22

Roszczenia terminowe i finansowe wykonawcy i zamawiającego

C47/A/22

Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym

C55/A/22

Kuratela w świetle prawa rodzinnego

C59/A/22

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

K23/A/22

END jako podstawowy instrument uzyskiwania materiału dowodowego między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

K30/A/22

Prawo karne wykonawcze – wybrane zagadnienia

K31/22

Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu badania dokumentów

K33/22

Przestępczość w obszarze obrotu zabytkami

K38/A/22

Środki zapobiegawcze

K41/A/22

Odpowiedzialność karna osób sprawujących funkcje kierownicze w spółkach handlowych


 

 

 

Data publikacji: 
2021-12-01 13:43
Data wytworzenia: 
2021-12-01 13:43
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-12-01 14:40
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński