Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia nagrywane 2022

 

Szkolenia nagrane- szkolenia online zarejestrowane do ponownego odtworzenia i udostępnione zainteresowanym.

Miejsce udostępnienia: platforma e-KSSiP (możliwość wyszukania po sygnaturze szkolenia).

Informacje szczegółowe dotyczące udostępnianych szkoleń znajdą Państwo w zakładce aktualności.

Obecnie żadne ze szkoleń nie jest udostępnione.

Nr szkolenia

Temat szkolenia

C7/A/22/VIDEO

Organizacja pracy sędziego, ze szczególnym uwzględnieniem planowania rozpraw i posiedzeń

C13/B/22/VIDEO

Koszty w postępowaniu egzekucyjnym

C15/B/22/VIDEO

Instytucja potrącenia

C18/C/22/VIDEO

Kredyty powiązane z kursem CHF (franka szwajcarskiego) w praktyce orzeczniczej

C23/A/22/VIDEO

Dokument elektroniczny w postępowaniu cywilnym

C27/A/22/VIDEO

Ustawowe regulacje związane z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanem epidemii i ich wpływ na stosunki zobowiązaniowe

C31/B/22/VIDEO

Zawieranie umów na odległość

C32/B/22/VIDEO

Niedozwolone klauzule abuzywne

C37/A/22/VIDEO

Kompetencje sądu cywilnego w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

C38/B/22/VIDEO

Postępowanie spadkowe krajowe i unijne

C43/B/22/VIDEO

Roszczenia terminowe i finansowe wykonawcy i zamawiającego

C47/A/22/VIDEO

Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym

C55/A/22/VIDEO

Kuratela w świetle prawa rodzinnego

C59/B/22/VIDEO

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

K23/A/22/VIDEO

END jako podstawowy instrument uzyskiwania materiału dowodowego między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

K30/A/22/VIDEO

Prawo karne wykonawcze – wybrane zagadnienia

K31/22/VIDEO

Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu badania dokumentów

K33/22/VIDEO

Przestępczość w obszarze obrotu zabytkami

K38/A/22/VIDEO

Środki zapobiegawcze

K41/A/22/VIDEO

Odpowiedzialność karna osób sprawujących funkcje kierownicze w spółkach handlowych


 

 

 

Data publikacji: 
2021-12-01 13:43
Data wytworzenia: 
2021-12-01 13:43
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2023-01-03 14:29
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki