Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych oraz wody gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5l wg załącznika do zapytania ofertowego na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:  Zakup wraz  z dostawą artykułów spożywczych oraz wody gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5l wg załącznika do zapytania ofertowego na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5

Zapytanie ofertowe: na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia hybrydowego (wykład on-line i warsztaty stacjonarne) ...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia  na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia hybrydowego (wykład on-line i warsztaty stacjonarne) z zakresu zasad prowadzenia czynności z osobami poniże 18-go roku życia oraz osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością na tle seksualnym w ujęciu psychologicznym dedykowanego kuratorom sądowym.

 

 

Zapytanie ofertowe: na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia on- line z zakresu zasad prowadzenia czynności z osobami poniże 18-go roku życia oraz ...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, zaprasza do złożenia oferty zamówienia na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia on- line z zakresu zasad prowadzenia czynności z osobami poniże 18-go roku życia oraz osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością na tle seksualnym dedykowanego kuratorom sądowym.

 

 

Zapytanie ofertowe: na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia hybrydowego (wykład on-line i warsztaty stacjonarne) z zakresu przemocy wobec kobiet ...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, zaprasza do złożenia oferty zamówienia na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia hybrydowego (wykład on-line i warsztaty stacjonarne) z zakresu przemocy wobec kobiet (przestępstwa o charakterze seksualnym) i przemocy w rodzinie w ujęciu psychologicznym dedykowanego kadrom sądownictwa (sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziego) i prokuratury (prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratora).

 

 

Zapytanie ofertowe: na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia hybrydowego (wykład on-line i warsztaty stacjonarne)...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia hybrydowego (wykład on-line i warsztaty stacjonarne) z zakresu zasad prowadzenia czynności procesowych z małoletnimi (dziećmi) w ujęciu psychologicznym dedykowanego kadrom sądownictwa (sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziego), prokuratury (prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratora) oraz radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

 

Zapytanie ofertowe: na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia on- line z zakresu przemocy wobec kobiet (przestępstwa o charakterze seksualnym) ...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, zaprasza do złożenia oferty zamówienia na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia on- line z zakresu przemocy wobec kobiet (przestępstwa o charakterze seksualnym) i przemocy w rodzinie dedykowanego kadrom sądownictwa (sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziego), prokuratury (prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratora).

 

Zapytanie ofertowe: na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia on- line z zakresu zasad prowadzenia czynności procesowych z małoletnimi(dziećmi) dedykowanego...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia on- line z zakresu zasad prowadzenia czynności procesowych z małoletnimi (dziećmi) dedykowanego kadrom sądownictwa (sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziego), prokuratury (prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratora) oraz radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

 

Zapytanie ofertowe:usługi przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji budynków w siedzibie KSSiP - na stronie Internetowej KSSiP.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:. usługi przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji budynków w siedzibie KSSiP - na stronie Internetowej KSSiP.

Zapytanie ofertowe: „Dzierżawa dwóch ekspresów kawowych i zakup 288 kg kawy ziarnistej na okres 12 miesięcy na potrzeby gości KSSiP w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Dzierżawa dwóch ekspresów kawowych i zakup 288 kg kawy ziarnistej na okres 12 miesięcy na potrzeby gości KSSiP w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem”

Zapytanie ofertowe: „Usługa naprawy sportowych przyrządów i urządzeń do ćwiczeń (urządzeń fitness) w siedzibie zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Usługa naprawy sportowych przyrządów i urządzeń do ćwiczeń (urządzeń fitness) w siedzibie zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie”

 

Zapytanie ofertowe: "Zakup folii do laminowania (2 opakowania) wraz z dostawą do Domu Aplikanta KSSiP"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: "Zakup folii do laminowania (2 opakowania) wraz z dostawą do Domu Aplikanta KSSiP"

 

Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa 5 sztuk desek WC do misek Roca GAP SQUARE”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, zaprasza do złożenia oferty na:  „Dostawa 5 sztuk desek WC do misek Roca GAP SQUARE” do Domu Aplikanta przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz wynajmu sal konferencyjnych z obsługą techniczną na potrzeby organizowanej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury konferencji pt. „Nowy model kształcenia aplikantów prokuratorskich”

 

Zapytanie ofertowe „Usługa dezynsekcji w budynku Domu Aplikanta przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, zaprasza do złożenia oferty na: „Usługa dezynsekcji w budynku Domu Aplikanta przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie”

Zapytanie ofertowe: „Dostawa 10 sztuk desek WC do misek Roca GAP SQUARE"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawa 10 sztuk desek WC do misek Roca GAP SQUARE"

Strony

Subscribe to Zapytania ofertowe