Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe pn.„WYNAJEM POJAZDÓW PRZEZNACZONYCH DO TRANSPORTU WRAZ Z KIEROWCĄ ORAZ USŁUGĄ TRANSPORTOWĄ-OŚRODEK SZKOLENIOWY W DĘBEM”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
„WYNAJEM POJAZDÓW PRZEZNACZONYCH DO TRANSPORTU WRAZ Z KIEROWCĄ ORAZ USŁUGĄ TRANSPORTOWĄ-OŚRODEK SZKOLENIOWY W DĘBEM”

Zapytanie ofertowe pn. Opracowanie wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki „Mobbing i dyskryminacja”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
"polegającego na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki: „Mobbing i dyskryminacja”"

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Zapytanie ofertowe pn. „Opracowanie wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki „Praca z osobą uzależnioną”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"polegającego na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki: „Praca z osobą uzależnioną""

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Zapytanie ofertowe pn. „Organizacja zajęć dydaktycznych z zakresu języka angielskiego prawniczego dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
"Organizacja zajęć dydaktycznych z zakresu języka angielskiego prawniczego dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury"

 

 

 

Zapytanie ofertowe pn. "Zakup urządzeń sieciowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
"Zakup urządzeń sieciowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury" 

 

Zapytanie ofertowe pn. "Opracowanie wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki: ochrona konsumenta."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
"Opracowanie wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki: ochrona konsumenta."

 

Zapytanie ofertowe pn. "Opracowanie dzieła w postaci wkładu merytorycznego do szkolenia e-learning z zakresu tematyki materiałów niejawnych w postępowaniu karnym oraz zapewnieniu opieki merytorycznej w trakcie tworzenia wersji e-learningowej szkolenia..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"Opracowanie dzieła w postaci wkładu merytorycznego do szkolenia e-learning z zakresu tematyki materiałów niejawnych w postępowaniu karnym oraz zapewnieniu opieki merytorycznej w trakcie tworzenia wersji e-learningowej  szkolenia, w ramach projektu
pn. „Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw"
.

Zapytanie ofertowe pn. „Usługa dezynsekcji w budynku Domu Aplikanta przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
„Usługa dezynsekcji w budynku Domu Aplikanta przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie” 

 

Zapytanie ofertowe pn.„Wykonanie corocznej dezynfekcji , dezynsekcji i deratyzacji na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Dębem”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

„Wykonanie corocznej dezynfekcji , dezynsekcji i deratyzacji na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Dębem”

Zapytanie ofertowe pn.„ OGŁOSZENIE z dnia 05.07.2022 r.o konkursie ofert na wynajem lokalu użytkowego -pomieszczenia kawiarni w Ośrodku Szkoleniowym KSSiP w Dębem w okresie 01.09.2022 r.-30.06.2023 r. „

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

„ OGŁOSZENIE z dnia 05.07.2022 r.o konkursie ofert na wynajem lokalu użytkowego -pomieszczenia kawiarni w Ośrodku Szkoleniowym KSSiP w Dębem w  okresie 01.09.2022 r.-30.06.2023 r. „

Zapytanie ofertowe pn. „Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych oraz wody gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5l wg załącznika do zapytania ofertowego na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

„Zakup wraz  z dostawą artykułów spożywczych oraz wody gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5l wg załącznika do zapytania ofertowego
na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5”

Zapytanie ofertowe pn.„Wykonanie sprawdzenia stanu instalacji gazowych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.2020.0.1333 t.j.),w zakresie instalacji zabudowanej w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

„Wykonanie sprawdzenia stanu instalacji gazowych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.2020.0.1333 t.j.),w zakresie instalacji zabudowanej w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem, gm. Serock”

Zapytanie ofertowe pn.„Wykonanie przeglądu stanu urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Dębem”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

„Wykonanie przeglądu stanu  urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Dębem”

Zapytanie ofertowe pn."Dzierżawa dwóch ekspresów kawowych i zakup 216 kg kawy ziarnistej na okres 12 miesięcy na potrzeby gości KSSiP w ośrodku szkoleniowym w Dębem"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"Dzierżawa dwóch ekspresów kawowych i zakup 216 kg kawy ziarnistej na okres 12 miesięcy na potrzeby gości KSSiP w ośrodku szkoleniowym w Dębem"

Zapytanie ofertowe pn."polegające na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki: Rachunkowość – prawo cywilne prawo karne."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"polegającego na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki: Rachunkowość – prawo cywilne prawo karne."

Zapytanie ofertowe pn."polegające na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki: Praca z osobą uzależnioną."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"polegającego na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki: Praca z osobą uzależnioną."

Zapytanie ofertowe pn."polegające na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki:Mobbing i dyskryminacja."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"polegającego na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki:Mobbing i dyskryminacja."

Zapytanie ofertowe pn."polegające na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki:Upadłość konsumencka."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"polegającego na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki:Upadłość konsumencka."

Strony

Subscribe to Zapytania ofertowe