Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Seminarium "Lepsze stosowanie europejskiego prawa karnego", Lublin, 3-4.03.2022

Data szkolenia:

3-4.03.2022

Miejsce szkolenia:

Lublin

Grupa docelowa:

urzędnicy sądowi, asystenci sędziego, referendarze

Sygnatura:

M12/21

Termin zgłoszeń:

15.02.2022

Język roboczy:

polski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia  do udziału w seminarium pt.: "Lepsze stosowanie europejskiego prawa karnego".

Językiem roboczym seminarium będzie język polski.

Rejestracja na szkolenie będzie możliwa za pośrednictwem platformy szkoleniowej po ponownym jej uruchomieniu od dnia 1 lutego 2022 r. 

Uwaga! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o śledzenie bieżącej korespondencji oraz komunikatów na platformie szkoleniowej z uwagi na możliwość odwołania, przełożenia terminu lub zmiany formatu szkolenia. Informacje o zmianach będą zamieszczane na platformie szkoleniowej oraz przesyłane zakwalifikowanym na szkolenie uczestnikom drogą mailową.

 

Cel:

Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy pracowników sądów w zakresie niektórych często pomijanych zagadnień europejskiego prawa karnego.

 Kluczowe zagadnienia:

  • Wzajemna pomoc prawna
  • Europejski nakaz aresztowania (ENA)
  • Europejski nakaz dochodzeniowy (END)
  • Wzajemne uznawanie
  • Zamrożenie i konfiskata

 Metodologia:

Szkolenie składa się z wielu modułów, z których każdy obejmuje konkretne zagadnienie z zakresu europejskiego prawa karnego. Każdy moduł rozpoczyna się od krótkiej prezentacji na dany temat przez prowadzącego szkolenie, po której następują studia przypadków i ćwiczenia. Podczas rozwiązywania ćwiczeń uczestnicy zapoznają się ze źródłami prawa i narzędziami internetowymi związanymi z tematem.

Liczba uczestników: 30

Termin: 3-4.02.2022 (seminarium)

Termin zgłaszania się: 15.02.2022 r.

Miejsce: Lublin, siedziba KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62

 

Zakwaterowanie:

Uczestnicy samodzielnie organizują i opłacają nocleg. Organizator (Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze - ERA), po zakończeniu szkolenia,  dokona zwrotu poniesionych kosztów jednego noclegu  (1 nocleg, maks. 50 euro za 1 nocleg). W tym celu należy wypełnić formularz zwrotu kosztów noclegu i przesłać go wraz z oryginałem faktury do ERY.

Do zwrotu kosztów noclegu są uprawnione osoby zamieszkujące powyżej 100 km od miejsca seminarium.

Wyżywienie

Zapewnia organizator zgodnie z programem seminarium.

Koszty dojazdu

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Więcej informacji dotyczącej ww. projektu na stronie:

https://era-comm.eu/court-staff-criminal-law/

 

Warunki uczestnictwa

 

Dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę uczestników na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu:

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

  • Koordynacja organizacyjna z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2021-10-27 21:12
Data wytworzenia: 
2021-10-25 20:52
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2022-02-15 17:24
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko