Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


„Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości”

To nowy projekt realizowany przez Dział Funduszy Pomocowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W dniu 20 stycznia 2022 roku, w formule spotkania online na platformie MS Teams, odbyły się warsztaty konsultacyjne, których celem było wypracowanie optymalnego modelu programu szkoleniowego. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz sędziowie, prokuratorzy i wykładowcy. Warsztaty prowadził Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły sędzia Adam Czerwiński.

Dyskusję poprzedziły wystąpienia Karoliny Grosickiej – przedstawicielki GDOŚ, która nakreśliła najbardziej istotne problemy ochrony środowiska w Polsce z perspektywy reprezentowanej instytucji oraz Ewy Ścierzyńskiej – prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu delegowanej do Prokuratury Krajowej, która przedstawiła skalę zjawiska przestępczości przeciwko środowisku z punktu widzenia organów ścigania. Ekspert kluczowy dr Rafał Łyżwa – prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zaprezentował obudowę metodyczną niniejszego projektu, w tym propozycje pytań do pre i post – testów.

Dyskusja dotycząca tematyki przestępczości przeciwko środowisku skoncentrowała się głównie na problematyce gospodarki odpadami, w tym nielegalnych składowiskach skutkujących częstymi pożarami, nielegalnym przemieszczaniu odpadów także pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Nadto wskazano trudności przed jakimi stają organy prowadzące postępowania w wymienionych sprawach, w szczególności obejmujące czynności postępowania dowodowego. Poruszono także kwestię współpracy pomiędzy organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze z innymi organami administracji.

Projekt adresowany jest do: sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz asystentów prokuratorów.

Obecnie trwa rekrutacja na szkolenia, przy pomocy Platformy e-kssip, z których pierwsze odbędzie się w dniach 7-9 lutego 2022 roku w Lublinie. Informacja o kolejnych terminach jest dostępna na stronie Krajowej Szkoły w zakładce Fundusze Pomocowe pod adresem https://www.kssip.gov.pl/node/7742.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach i poszerzaniu wiedzy z zakresu prawnokarnej ochrony środowiska.

Data publikacji: 
2022-01-27 17:33
Data wytworzenia: 
2022-01-27 17:30
Autor treści: 
Piotr
Woicki
Ostatnia zmiana: 
2022-01-27 17:36
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki