Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zeszyt 2(42)/2021

Strona tytułowa oraz spis treści/ Table of Contents


ARTYKUŁY/ARTICLES
 

Umowny podział rzeczy wspólnej do korzystania (quoad usum)

Contractual division of the thing co-owned for the purposes of use (quoad usum)

Dr hab. Grzegorz Wolak, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, wiceprezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli

 

Prawo do postępowania administracyjnego i jego elementy jako wartości wynikające z uregulowań konstytucyjnych, międzynarodowych oraz europejskich

Right to administrative proceedings and its elements as values guaranteed under constitutional, international and European regulations

Dr Jakub Szremski, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu

 

Powierzenie kierowania działaniami ratowniczymi na lotnisku osobom spoza Państwowej Straży Pożarnej w ramach systemu ochrony przeciwpożarowej lotniska

Entrusting the management of rescue operations at an airport to persons other than the State Fire Service as part of an airport fire protection system

Dr Paweł Such, asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Krośnie

 

Profilowanie nieznanych sprawców zabójstw

Profiling of unknown perpetrators of murder

Mgr Andrzej Lebiedowicz, Prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie, delegowany do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Lublinie
 

KOMPARATYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/COMPARATIVE STUDIES AND INTERNATIONAL COOPERATION
 

Proces karny a kompetencje międzykulturowe

Criminal proceedings and intercultural competences

Dr Piotr Kosmaty, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

GLOSY/GLOSSES
 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 maja 2019 r., V KK 130/19

A gloss to the judgement of the Supreme Court of 22 May 2019, case no. V KK 130/19

Dr hab. Zygmunt Kukuła, funkcjonariusz III Komisariatu Policji w Bielsku-Białej, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej

 

Z ŻYCIA SZKOŁY/SCHOOL LIFE

„Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych” – projekt szkoleniowy realizowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury

Mgr Michał Maleszyk, asystent sędziego delegowany do Działu Funduszy Pomocowych Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Mgr Monika Ćwiklińska-Gorczyca, główny specjalista w Dziale Funduszy Pomocowych Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, kierownik projektu Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych

Data publikacji: 
2021-07-07 09:37
Data wytworzenia: 
2021-07-07 09:08
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2021-09-03 11:38
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma