Menu top

Nabór na szkolenie międzynarodowe z Katalogu EJTN: 'Artificial intelligence and jurisdiction in practice: office organization and decision-making function', 11-13 marca 2020r., Scandicci, Włochy

Termin seminarium:

11-13 marca 2020 r.

Miejsce seminarium:

Scandicci, Włochy

Termin zgłoszeń:

2 stycznia  2020 r.

Grupa docelowa:

sędziowie i prokuratorzy

Sygnatura

M7/B3/20

Język roboczy:

angielski, włoski

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym szkoleniu nt. ‘Artificial intelligence and jurisdiction in practice: office organization and decision-making function’. Szkolenie odbędzie się w Scandicci we Włoszech i będzie prowadzone w języku angielskim oraz włoskim. Krajowa Szkoła dysponuje 1 miejscem na szkoleniu.

Zakres merytoryczny szkolenia

The seminar offers the opportunity to reflect on the topics of artificial intelligence, its application in the legal sector and the possibility of developing “cyber-law”.The need to adapt procedures and proceedings to the new functional-communicative methods imposed by information technology requires a different mentality able to deal with these new issues. In the United States, in the criminal sector, predictive justice (justice for algorithms) is used permanently to calculate the risk of recidivism, especially in the preliminary phase of the judgment. In many EU countries this system begins to spread and artificial intelligence is considered not only a support for legal professions but, in some instances, a substitute that replaces the judge in the solution of cases.The course will explore these issues and will also focus on Article 22 of the new EU Regulation on the Protection of Personal Data, entered in force on 25 May 2018, and the first European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in judicial Systems, adopted by the CEPEJ on 3-4-December 2018. This 3-day event (4 sessions) for judges and prosecutors – foresees lectures, a debate and a round table. Target group: open to judges and prosecutors.

 

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. 

Warunki uczestnictwa

 

  1. dokonanie w terminie do 2 stycznia 2020 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M7/B3/20 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie 2 stycznia 2020 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  1. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  2. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Informacje dodatkowe

 

  • Informacje szczegółowe o szkoleniu oraz materiały merytoryczne

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-20191/Artificial-intelligence-and-jurisdiction-in-practice-office-organization-and-decision-making-function-CP202034/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/corporate_financial_policy_...

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 

  • FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-12-09 12:01
Data wytworzenia: 
2019-12-09 11:57
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2019-12-09 12:01
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński