Język strony

Menu top

WOLNE MIEJSCA!!! “German Language - Legal terminology - Commercial law, Hate Crime, Historical and legal regulations" - 28-30.10.2019 r.

Data szkolenia:

28 – 30.10.2019 r.

Miejsce szkolenia:

Omšenie (Słowacja)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, referendarze, asystenci sędziów

Termin zgłoszeń:

08 września 2019 r.

Forma zajęć:

Seminarium językowe

Język roboczy:

niemiecki

Sygnatura:

M15/A3/19

 

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy, asystentów sędziów do udziału w Seminarium Językowym organizowanym przez Akademię Sądowniczą Republiki Słowackiej pod tytułem:

 “German Language - Legal terminology - Commercial law, Hate Crime, Historical and legal regulations”.

Seminarium odbędzie się w dniach 28 (poniedziałek) - 30 (środa) października 2019 r. w ośrodku zamiejscowym Akademii Sądowniczej Republiki Słowackiej w Omšeniena na Słowacji.

Wykładowcą na przedmiotowym seminarium będzie:  Mgr. Petra Milošovičová, PhD., wykładowca Akademii Sądowniczej Republiki Słowackiej.

Grupą docelową szkolenia są: sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratur, referendarze sądowi, asystenci sędziów i asystenci prokuratorów.

 

Zasady finansowania

Akademia Sądownicza Republiki Słowackiej pokrywa za uczestników następujące koszty:

- zakwaterowania przez 3 noce (27/30 października 2018 r., możliwość przybycia 27 października 2019 r., po godz. 19:00);

- wyżywienie w postaci poczęstunku (przerwy kawowe w trakcie szkolenia) oraz posiłków:

28.10.2019 r. śniadanie – dla osób, które przyjechały 27-ego, obiad, kolacja;

29.10.2019 r. śniadanie, obiad, kolacja;

30.10.2018 r. śniadanie, obiad;

Koszty przejazdu uczestników na miejsce szkolenia nie są refundowane przez organizatora ani KSSiP.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

 

Uwaga!!!

Organizator bardzo prosi o wskazanie orientacyjnej daty przyjazdu do Ośrodka Akademii w Omšenie (zakwaterowanie jest możliwe od dnia 27.10.2019 r. od godziny 19:00) oraz ewentualnych preferencji żywieniowych (np. dieta wegetariańska). Informację proszę umieścić w treści e-maila przesłanego wraz z formularzem aplikacyjnym.

 

Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do 08 września 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M15/A3/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie do 08 września 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  3. dobra znajomość języka roboczego szkolenia (niemiecki) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora, tj. Akademię Sądowniczą Republiki Słowackiej.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Formularz aplikacyjny

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

 

PROGRAM SZKOLENIA PONIŻEJ:

 

Data publikacji: 
2019-08-22 17:13
Data wytworzenia: 
2019-08-22 12:48
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2019-08-22 17:13
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński