Menu top

Seminarium “Determining competencies in cross-border disputes and solving fundamental procedural issues (Brussels I, Brussels II, International treaties)”, 21-22.10.2019 r., Omšenie (Słowacja)

Seminarium “Determining competencies in cross-border disputes and solving fundamental procedural issues (Brussels I, Brussels II, International treaties)”, 21-22.10.2019 r., Omšenie (Słowacja)

Data szkolenia: 21-10-2019r. - 22-10-2019r.
Miejsce szkolenia: Omšenie (Słowacja)
Forma zajęć: wykłady
Grupa docelowa:  sędziowie, prokuratorzy, asesorzy,referendarze, asystenci, urzędnicy
sygnatura:  M15/D/19
Język roboczy:  angielski i słowacki 
Termin zgłoszeń: 04.09 04.09.2019

 

Tematyka szkolenia

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich uczestników do udziału w Seminarium organizowanym przez Akademię Sądowniczą Republiki Słowackiej pod tytułem „Determining competencies in cross-border  disputes  and  solving  fundamental procedural issues (Brussels I, Brussels II, International treaties)”.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 21-22.10.2019r.  w siedzibie Akademii w Omšenie (Słowacja). Będzie prowadzone w języku słowackim z tłumaczeniem na język angielski. 

 

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Zgodnie z deklaracją organizatora szkolenia:

Participants will be provided with accommodation in 2-bed rooms for 1 night, i. e. from 21.October 2019 to 22.October 2019. In case of interest it is possible to provide accommodation in the Detached Centre in Omšenie even a day in advance, i.e. on 20. October 2019 (arrival from 7.00 p.m.), accommodation must be announced in advance. If you wish to change your arrival time or any other special dietary and accommodation requirements, please notify us in advance (as soon as possible). In enclose is also  the list of participants.

We provide refreshments during breaks (water, coffee, tea), lunch, dinner and lunch on 22. October 2019. Breakfast will be provided on 21. October 2019 for  participants staying from 20. October 2019.

 

Koszty przejazdu uczestników na miejsce szkolenia nie są refundowane przez organizatora.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

Uwaga!!!

Organizator bardzo prosi o wskazanie orientacyjnej daty przyjazdu do Ośrodka Akademii w Omšenie (zakwaterowanie jest możliwe od dnia 20.10.2019 od godziny 19:00) oraz ewentualnych preferencji żywieniowych (np. dieta wegetariańska). Informację tę proszę zawrzeć w treści e-maila przesłanego wraz z formularzem aplikacyjnym. 

 

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 4 września 2019 zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M15/D/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie do4 września 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia tj. słowackiego lub angielskiego  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez KSSiP w porozumieniu z organizatorem.

Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 

  • FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

 

Koordynacja  z ramienia KSSiP:

Agnieszka Kluczyńska-Cichocka
Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej 
adres e-mail: a.kluczynska-cichocka@kssip.gov.pl

 

 

Data publikacji: 
2019-08-09 10:36
Data wytworzenia: 
2019-08-05 16:06
Autor treści: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka
Ostatnia zmiana: 
2019-08-22 15:51
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka