Język strony

Menu top

Szkolenia Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Fundacja Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej zaprasza zainteresowanych sędziów, prokuratorów, asesorów sędziowskich i asesorów prokuratorskich oraz specjalistów terapii uzależnień  do udziału w szkoleniach w zakresie stosowania znowelizowanych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Każde szkolenie trwa 2,5 dnia i jest bezpłatne, zaś wszelkie koszty, łącznie z wyżywieniem i zakwaterowaniem będą pokryte przez Fundację w ramach dofinansowania przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Organizatorzy nie pokrywają jedynie kosztu transportu do miejsca szkolenia.

Celem głównym szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu stosowania i wykonania wybranych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Upowszechnienie  przepisów Ustawy  ma na celu wypracowanie standardów współpracy pomiędzy specjalistami terapii uzależnień wpisanymi do ewidencji, a przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. W ocenie Fundacji, zbieranie informacji na temat  używania przez oskarżonego substancji psychoaktywnych w połączeniu z mechanizmami dostarczonymi przez znowelizowane przepisy Ustawy ma wygenerować normy postępowania możliwe do zastosowania w konkretnych sprawach realizujące postulat niesienia pomocy – oferty terapeutycznej/profilaktycznej/edukacyjnej/leczniczej przed reakcją prawno-karną.

Szkolenie będzie podzielone na dwa bloki tematyczne. Obydwa bloki będą składać się z części teoretycznej oraz części warsztatowej. Pierwszy blok tematyczny dotyczy zagadnień związanych z terapią uzależnień w kontekście obowiązujących przepisów prawa, roli terapeuty i oddziaływań pomocowych wobec podejrzanego/oskarżonego/podsądnego w procesie prawno-karnym. Drugi blok tematyczny będzie skupiał się na zagadnieniach prawnych w zakresie omówienia specyfiki przestępstw narkotykowych oraz możliwości zastosowania alternatywnych do karania schematów postępowania przez organy procesowe.


Zgłoszenia organizatorzy  proszą przesyłać  na adres rekrutacja@politykanarkotykowa.com.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2017-09-15 12:34
Data wytworzenia: 
2017-09-15 12:26
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2017-09-15 12:35
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński