Menu top

Podyplomowe Studium Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim organizuje Podyplomowe Studium Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej dla sędziów sądów powszechnych orzekających w sprawach karnych, prokuratorów oraz asesorów prokuratury.





Inauguracja studiów zaplanowana jest na dzień 29 listopada 2013 r. o godz. 15.00 w Auli Collegium Novum w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.


Organizacja zjazdów:
Studia będą obejmować łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów. Zajęcia odbywać się będą raz lub dwa razy w miesiącu w piątki i soboty na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w miejscu i terminach określonych w harmonogramie. Warunkiem ukończenia studiów będzie udział w zjazdach oraz uzyskanie końcowego zaliczenia.
Studia zakończą się w dniu 15 listopada 2014 r. uroczystym wręczeniem świadectw ich ukończenia.


Finansowanie:
Udział w studiach będzie w znacznej części finansowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury przy założeniu, że koszt własny każdego uczestnika wynosi 500 złotych.
Obligatoryjnym warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przedmiotowych Studiach jest wypełnienie przez uczestnika elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: http://www.law.uj.edu.pl/pks-kssip w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2013 r. oraz późniejsze uiszczenie opłaty w wysokości 500 zł (w terminie do dnia 29 listopada 2013 r.) na indywidualny numer konta, który zostanie wysłany drogą mailową na adres podany przez uczestnika w formularzu rejestracji. Numery kont zostaną rozesłane do uczestników do dnia 15 listopada 2013 r.
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury nie pokrywa kosztów podróży ani zakwaterowania uczestników w związku z ich udziałem w Studiach.



Osoby do kontaktu w sprawach związanych z organizacją studiów:
 

  • na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ;

Pan Adam Behan tel.:+48 691-110-146,
e-mail: a.behan@uj.edu.pl

  • w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;

Pan sędzia Marek Manowiec – tel. 81/440-87-20,
e-mail: m.manowiec@kssip.gov.pl
Pan Artur Nakonieczny – tel. 81-440-87-21,
e-mail: a.nakonieczny@kssip.gov.pl

 

 

Formularz

Data publikacji: 
2013-12-07 11:13
Data wytworzenia: 
2013-12-07 10:57
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński