Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Recenzenci

LISTA RECENZENTÓW KWARTALNIKA KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY:

dr Anna Wdowiarz – Pelc, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie del. do Prokuratury Krajowej, zastępca redaktora naczelnego czasopisma "Prokuratura i Prawo",
Andrzej Leciak, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku,
dr Władysław Pawlak, sędzia Sądu Najwyższego,
Jan Wojtasik, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu w stanie spoczynku, członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika,
Tomasz Kudla, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,
Dariusz Korneluk, prokurator byłej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie,
dr Agnieszka Pilch, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
dr Grzegorz Borkowski, sędzia Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim,
Jarosław Onyszczuk, prokurator byłej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie,
prof. dr hab. Janusz Szwaja, dyrektor Instytutu Prawa Prywatnego Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie, professeur invite Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie,
dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ, Katedra Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
prof. dr Aurelijus Gutauskas, Uniwersytet Mykolas Romeris, Wilno,
prof. dr hab. Volodymyr Kossak, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim,
prof. dr Tomas Davulis, Uniwersytet Wileński,
Thomas Mrodzinsky, sędzia Sądu Krajowego Chemnitz,
dr Anna Dumas, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
dr Paweł Zaborniak, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie,
dr Paweł Zdanikowski, sędzia Sądu Rejonowego w Łukowie delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego w Instytucie Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
dr Mariusz Sorysz, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, starszy wykładowca w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
dr hab. Grzegorz Wolak, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, Katedra Prawa  Cywilnego i Prawa Pracy, Wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli,
prof. dr. iur. Arkadiusz Wudarski, Kierownik Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy,
dr hab. Oleksiy Kravchuk, sędzia Wyższego Antykorupcyjnego Sądu, Ukraina,
dr Jerzy Słyk, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Rodzinnego, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości - Kierownik Sekcji Prawa Rodzinnego.


 

Data publikacji: 
2013-08-12 11:57
Data wytworzenia: 
2013-08-12 11:57
Ostatnia zmiana: 
2022-04-14 08:38
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński