Język strony

Menu top

Aktualności

Odznaczenie dla prokuratora delegowanego do Krajowej Szkoły

W dniu 17 maja 2018 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, delgowany do Krajowej Szkoły prokurator dr Piotr Kosmaty otrzymał z rąk kpt. Stanisław Miszuta, Szefa Sztabu II Batalionu Polskich Drużyn Strzeleckich w Krzeszowicach Srebrny Medal Honorowy Stulecia Polskich Drużyn Strzeleckich w uznaniu za działalność dydaktyczno – wychowawczą i kultywowanie tradycji Wojska Polskiego wśród młodzieży oraz za pamięć i opiekę nad grobami i mogiłami poległych żołnierzy Wojska Polskiego. 

Mateusz Martyniuk

Zmiana terminu turnieju piłki nożnej o Puchar Dyrektora KSSiP im. Roberta Parysa

Uprzejmie informujemy, że planowany na dzień 25 maja 2019 r. (sobota) turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  im. Roberta Parysa odbędzie się w innym, aktualnie ustalanym terminie. Trwające od kilku dni w Krakowie opady deszczu negatywnie wpłynęły na stan murawy boiska Zwierzynieckiego Klubu Sportowego, którego władze, kierując się troską o bezpieczeństwo zawodników podjęły decyzję o przełożeniu terminu turnieju. W najbliższych dniach, Krajowa Szkoła poinformuje o nowym terminie imprezy.

Informacja Przewodniczacego komisji egzaminacyjnej

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
z 20 września 2019 roku
w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2019 r.

 

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z wyższym wskaźnikiem ICV

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - czasopismo naukowe wydawane przez Krajową Szkołę – po raz kolejny przeszedł kompleksową ewaluację czasopism naukowych prowadzoną przez ICI Journals Masterlist, uzyskując wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 45,65 punktów.  To wzrost oceny Kwartalnika, albowiem podczas ubiegłorocznej ewaluacji został oceniony na 42,31 punktów.

VIII Ogólnopolski Konkurs Oratorski pod patronatem honorowym Dyrektora Krajowej Szkoły

15 marca 2018 r. w Lublinie odbył się VIII Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski zorganizowany przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska wzorem lat ubiegłych objęła konkurs patronatem honorowym. W konkursie uczestniczyło 27 studentów z sześciu ośrodków akademickich, rywalizując w kategoriach: artystycznej, biblijnej, retorycznej i mowy improwizowanej.

„Ślady kryminalistyczne i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym”- konferencja Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Zespół Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego zapraszają do wzięcia udziału w III Konferencji Ślady kryminalistyczne i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym.

Konferencja odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. w Krakowie.

Zmarła Zofia Wiśniewska- wieloletni pracownik Krajowej Szkoły

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2019 r., po długotrwałej i ciężkiej chorobie zmarła Zofia Wiśniewska - wieloletni pracownik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zatrudniona w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem na stanowisku głównego specjalisty ds. administracyjno-szkoleniowych.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 180/2013 z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia listy rankingowej aplikantów I rocznika aplikacji sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Strony