Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Działalność Wydawnictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w latach 2022 – 2024

  1. W latach 2022-2024 kontynuowano wydawanie Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wydanych zostało 8 zeszytów. Aktualnie trwają zaawansowane prace (korekta) związane z wydaniem Nr 1 (53)/2024 i Nr 2 (54)/2024.
  2. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przeszedł również ewaluację czasopism naukowych prowadzoną przez ICI Journals Masterlist, uzyskując w procesie oceny ICI Journals Master List za rok 2021 wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 76,06 punktów.
  3. W zeszycie nr 3/2022 Kwartalnika zainaugurowano nowy dział – „Studium przypadku”, który ma charakter cykliczny. W jego ramach prezentowane stany faktyczne („kazusy”) oraz zagadnienia do ich analizy, a w kolejnym numerze proponowany kierunek rozwiązania. Podstawą ich przygotowania są akta zakończonych postępowań, zarówno karnych, jak i cywilnych. Czytelnicy mogą samodzielnie rozważyć problemy wyłaniające się na tle danego stanu faktycznego, a następnie skonfrontować swoje spostrzeżenia i uwagi z propozycją rozwiązania poszczególnych problemów. Ewentualna polemika, propozycje innych rozwiązań (alternatywnych) wraz z argumentacją mogą zostać opublikowane w formie artykułu. W ten sposób na łamach Kwartalnika będzie mogła toczyć się dyskusja dotycząca istotnych problemów stosowania prawa, odnosząca się do problemów, które występują w praktyce – w oparciu o „rzeczywiste” stany faktyczne. Redaktorem tego działu został prokurator dr Piotr Kosmaty, który dokonuje wyboru spraw, w oparciu o które przygotowany jest opis stanu faktycznego, a także przygotowuje zagadnienia do analizy i proponowany kierunek rozwiązania.
  4. Od zeszytu 4/2022 Kwartalnika obowiązują zmienione Zasady wydawnicze oraz zmienione Zasady etyki publikacyjnej, a także nowy wzór recenzji. Celem zmian było wprowadzenie najwyższych standardów wydawniczych, charakterystycznych dla prestiżowych periodyków naukowych.
  5. W 2023 r. w ramach Wydawnictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury opublikowany zostały następujące pozycje:

- Kodeks Karny. Komentarz do zmian, Tom I (2015 – 2022), pod redakcją Dariusza Kali i Piotra Kosmatego.

- Wzajemne uznawanie orzeczeń karnych w Unii Europejskiej – poradnik dla praktyków, Sławomir R. Buczma, Rafał Kierzynaka (red.), Monika Stefaniak – Dąbrowska.

- Kwalifikacja prawna i opis znamion przestępstw teleinformatycznych. Studium prawno – kryminalistyczne, Paweł Opitek.

 

prokurator dr Piotr Kosmaty

Rzecznik Prasowy KSSiP

 

Data: 
środa, Styczeń 31, 2024
Data publikacji: 
2024-01-31 09:14
Data wytworzenia: 
2024-01-31 09:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-01-31 13:39
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński