Menu top

Wydarzenia

Wielki sukces Polski i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 czerwca 2013 roku Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Sędzia Wojciech Postulski został wybrany na stanowisko Sekretarza Generalnego Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości ( European Judicial Training Network – EJTN).

Jest to wielki sukces nie tylko Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ale i Polski.

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nowej kadencji

          W dniu 26 kwietnia 2013 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej nowej kadencji, powołanej zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2013 roku, w składzie:
1. Stefan Babiarz – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;
2. Jerzy Biederman – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie;
3. Prof. dr hab. Janina Błachut – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
4. Katarzyna Gonera – sędzia Sądu Najwyższego;

Inauguracja III rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

          W dniu 8 kwietnia 2013 roku w auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyła się inauguracja III rocznika aplikacji: sędziowskiej i prokuratorskiej dla 160 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W uroczystości udział wzięli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, oraz Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Marek Jamrogowicz.

Wizyta delegacji Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Turcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

          W dniu 4 kwietnia 2013 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie gościła delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Turcji. Spotkanie odbyło się w ramach kilkudniowego pobytu delegacji tureckiej w Polsce na zaproszenie pana Wojciecha Węgrzyna, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP.

XIX Turniej Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów

          Uprzejmie informujemy, że Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury organizuje XIX Turniej Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów

 

Lokalny Konkurs Krasomówczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) pod patronatem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

          W dniu 8 marca 2013 roku w Krakowie, w siedzibie Sądu Rejonowego Kraków-Podgórze, pod patronatem m. in. Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył się Lokalny Konkurs Krasomówczy zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA).

Uroczystość zakończenia III rocznika aplikacji ogólnej

          W dniu 27 lutego 2013 roku w auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, odbyła się uroczystość zakończenia III rocznika aplikacji ogólnej dla 201 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Inauguracja IV rocznika aplikacji ogólnej

         W dniu 11 lutego 2013 roku w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się inauguracja IV rocznika aplikacji ogólnej dla 200 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W uroczystości udział wzięli m. in. Prezes Sądu Najwyższego – prof. dr hab.

Spotkanie w ramach programu pilotażowego ,,Modernizacja zarządzania Prokuraturą”

          W dniu 16 stycznia 2013 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone prowadzonemu przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, we współpracy z Prokuraturą Generalną, pilotażowemu programowi pt. ,,Modernizacja zarządzania Prokuraturą”.

Konferencja „IV Kolokwium Jagiellońskie. Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków za długi"

          W piątek – 14 grudnia b.r. – w auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyła się konferencja organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego UJ we współpracy z Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, zatytułowana “IV Kolokwium Jagiellońskie. Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków za długi”.

Strony