Menu top

Wydarzenia - Szkolenia

Multilateralny Program Hospitacji: Staż hospitacyjny w Niemczech

Krajowa Szkoła Sądownictwa i prokuratury informuje, iż Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów we współpracy zNiemiecką Fundacją Międzynarodowej Współpracy Prawnej zaprasza sędziów i prokuratorów z krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej do udziału w Multilateralnym Programie Hospitacji. Program ten adresowany jest głównie do młodych sędziów orzekających w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Konferencja nt. „Współpraca sędziów państw członkowskich w ramach europejskiego prawa konkurencji”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury informuje, iż w dniach 31 maja-2 czerwca br. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się konferencja nt. ”Współpraca sędziów państw członkowskich w ramach europejskiego prawa konkurencji”.
 

Newsletter "Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych"

Newsletter “Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” Hiszpańskiej Szkoły Sądowniczej dostępny jest TUTAJ.

 

Międzynarodowe seminarium poświęcone przyszłości kształcenia sędziów i prokuratorów w Europie

W dniach 21-22 lipca 2008 r. w Krajowej Szkole Sędziowsko–Prokuratorskiej (École Nationale de la Magistrature) w Bordeaux odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone przyszłości kształcenia sędziów i prokuratorów w Europie.
         

Seminarium na temat unijnych dyrektyw anty-dyskryminacyjnych

Hiszpańska Szkoła Sądownicza (Consejo General Del Poder Judicial) organizuje seminarium pod tytułem ”Przeniesienie unijnych dyrektyw anty-dyskryminacyjnych do narodowych systemów prawnych oraz objęcie nimi grup szczególnie narażonych na dyskryminację”.

Międzynarodowa konferencja na temat przestępczości gospodarczej

Przedstawiciele Izraela, Łotwy, Litwy, Polski, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA wzięli udział w międzynarodowej Konferencji na temat przestępczości gospodarczej, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2008 r. w Warszawie.
         

Szkolenia otwarte

W 2008 roku na mocy umowy ramowej zawartej pomiędzy Akademią Prawa Europejskiego a Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury polscy sędziowie i prokuratorzy mają możliwość uczestniczyć w szkoleniach otwartych organizowanych przez 

Nowa oferta szkoleniowa w ramach współpracy polsko-niemieckiej

Niemiecka Fundacja Międzynarodowej Współpracy Prawnej wspólnie z niemieckimi sądami grodzkimi oraz krajowymi w tym roku przeprowadzi Multilateralny Program Hospitacji dla sędziów i prokuratorów z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Oferta obejmuje dwa programy, pierwszy adresowany jest do sędziów orzekających w sprawach cywilnych i gospodarczych, oraz drugi, przeznaczony dla sędziów karnistów i prokuratorów.

Seminarium na temat metod zwalczania korupcji

W dniach 2-4 czerwca 2008 r. w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem koło Serocka odbyło się polsko-amerykańskie seminarium poświęcone zwalczaniu korupcji, w którym udział wzięli prokuratorzy, przedstawiciele FBI, CBA, ABW i KGP.

Porozumienie o współpracy z Francją

W dniu 15 kwietnia 2008 roku podczas oficjalnej wizyty władz Ministerstwa Sprawiedliwości RP w Paryżu, w której, obok Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Prokuratora Generalnego, uczestniczył Dyrektor Krajowego Centrum Szkolenia, Pan Andrzej Leciak, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy École Nationale de la Magistrature we Francji, École Nationale d

Warsztaty dla sędziów orzekających w sprawach gospodarczych współorganizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

W dniu 6 marca 2008 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyły się warsztaty dla sędziów orzekających w sprawach gospodarczych na temat Upadłość przedsiębiorcy przeznaczone dla absolwentów pierwszej i drugiej edycji Studium Podyplomowego „Ekonomia i prawo gospodarcze”.
 

Strony

Subscribe to Wydarzenia - Szkolenia