Menu top

Wydarzenia - Szkolenia

Training Seminar on ‘Accessibility and Initiation of Restorative Justice’

The European Forum for Restorative Justice is happy to invite you to the Training Seminar on ‘Accessibility and Initiation of Restorative Justice’ which will take place in Leuven (Belgium) on the 14th and 15th May, 2014.

Annual Conference on EU Criminal Justice 2014

Data szkolenia: 16-10-2014 - 17-10-2014
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie/prokuratorzy
Forma zajęć: wykłady
 

Tematyka szkolenia

Annual Conference on European Family Law 2014

Data szkolenia: 25-09-2014 - 26-09-2014
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie
Forma zajęć: wykłady
 

Tematyka szkolenia

Annual Conference on EU Migration Law 2014

Data szkolenia: 19-05-2014 - 20-05-2014
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie
Forma zajęć: wykłady

Tematyka szkolenia

ORGANISED CRIME IN THE EU: CASES, TRENDS AND TOOLS FOCUS ON ENVIRONMENTAL CRIMES

Data szkolenia: 22-05-2014 - 23-05-2014
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy, asystenci, asesorzy
Forma zajęć: seminarium
 
Tematyka szkolenia

Prawo antydyskryminacyjne UE

Data szkolenia: 19-05-2014 - 20-05-2014
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach cywilnych/asystenci pracujący w wydziałach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych
Forma zajęć: seminarium

Postępowanie w sprawach rozwodów transgranicznych w UE – wzmacnianie wzajemnego zrozumienia i współpracy.

Uprzejmie informujemy, iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z francuską Szkołą Sędziowsko-Prokuratorską (ENM) organizuje seminarium  międzynarodowe  dotyczące problematyki rozwodów o charakterze transgranicznym.

 

Termin i miejsce:  16-17 czerwca 2014r., Kraków

Uczestnicy: sędziowie orzekający w  sprawach rozwodowych

Sygnatura: M17/A/14

Seminarium międzynarodowe nt. "Prawo do rzetelnego postępowania w świetle art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności", 16-17 czerwca 2014 r. Kraków

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia na seminarium międzynarodowe dla sędziów i prokuratorów organizowane w ramach porozumienia o współpracy szkoleniowej instytucji kształcących kadry wymiaru sprawiedliwości państw Grupy Wyszehradzkiej.

ENHANCING CROSS-BORDER LAW ENFORCEMENT COOPERATION TO REDUCE DRUG SUPPLY - PRACTICAL EXPERIENCES IN EU MEMBER STATES

Data szkolenia: 15-05-2014 - 16-05-2014
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: seminarium
 
Tematyka szkolenia
  • The EU Drugs Strategy 2013-2020 and related Action Plan

Prawo antydyskryminacyjne UE

Data szkolenia: 19-05-2014 - 20-05-2014
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy
Forma zajęć: seminarium
 

Nabór na seminarium międzynarodowe nt."Saturation of the needs of the victims by the use of criminal mediation: Mediation in criminal cases and tools for measuring the scale of risk of recidivism in probation system", 10-11 czerwca 2014, Budapeszt

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy ze Słowacką Akademią Sądownictwa prowadzi nabór na cykl seminariów międzynarodowych organizowanych w ramach projektu pt. „Wymiar sprawiedliwości a ochrona ofiar” (‘Judiciary and protection of victims’) realizowanego z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu  „Criminal Justice”.

Kurs e-learningowy. Sędzia w europejskim obszarze wymiaru sprawiedliwości- sprawy cywilne i handlowe.

Kurs e-learningowy. Sędzia w europejskim obszarze wymiaru sprawiedliwości-sprawy cywilne i handlowe.

Uprzejmie informujemy, że Hiszpańska Szkoła Sędziowska organizuje szkolenie e-learningowe pt.: ”Sędzia w europejskim obszarze wymiaru sprawiedliwości- sprawy cywilne i handlowe”.

Termin: maj -  wrzesień 2014r. (szkolenie e-learningowe)

               październik/ listopad 2014r. (spotkanie podsumowujące)

Applying the Reformed Dublin Regulation

Data szkolenia: 28-04-2014 - 29-04-2014
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie
Forma zajęć: warsztaty
 

Case management and the use of EU legislation and tools: Key Components in the Fight against Financial Crimes

Case management and the use of EU legislation and tools: Key Components in the Fight against Financial Crimes

Uprzejmie informujemy, że belgijski Instytut Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (IFJ-IGO) organizuje seminarium międzynarodowe pt.: „Case management and the use of EU legislation and tools: Key Components in the Fight against Financial Crimes”.

Termin i miejsce:  22-23 maja 2014r., Bruksela

Strony

Subscribe to Wydarzenia - Szkolenia