Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Trwa przyjmowanie wniosków w programie wymiany EJTN – Judicial Learning Grant Programme

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP przypomina,  że Krajowa Szkoła Sądownictwa  i Prokuratury prowadzi we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości nabór wniosków sędziów, prokuratorów oraz wykładowców KSSiP w ramach nowego programu wymiany EJTN – Judicial Learning Grant Programme. Program ten będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 roku albo do wcześniejszego wyczerpania przeznaczonego na jego realizację budżetu.

Wymiany realizowane w ramach Programu mają charakter indywidualny i adresowane są do przedstawicieli wymienionych wyżej grup zawodowych, które chcą zrealizować wizytę o tematyce związanej z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości, w tym szkoleniem kadr wymiaru sprawiedliwości, we wskazanej przez siebie instytucji wymiaru sprawidliwości innego Państwa Członlowskiego UE. Osoby chętne do udziału w programie przygotowują na specjalnie w tym celu opracowanym formularzu projekt wizyty – ze wskazaniem partnera zagranicznego, określeniem zidentyfikowanych potrzeb i celów stażu oraz metod ich osiągnięcia. Integralną częścią wniosku jest także propozycja upowszechnienia  pozyskanej w trakcie wizyty wiedzy.  Ponadto, uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnych deklaracji dotyczących ich wizyty – ze strony instytucji, w której wykonują obowiązki służbowe, oraz instytucji przyjmującej.

Więcej informacji na temat programu i sposobu aplikowania znaleźć można pod poniższym linkiem

https://www.kssip.gov.pl/node/8166

Data publikacji: 
2022-05-06 12:44
Data wytworzenia: 
2022-05-06 12:37
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2022-05-06 12:44
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak