Język strony

Menu top

Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług restauracyjnych oraz cateringowych na rzecz KSSiP w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług restauracyjnych oraz cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.12.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie wydarzeń o charakterze szkoleniowym, organizacyjnym realizowanych w 2020 r. przez OSUiWM w Lublinie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie wydarzeń o charakterze szkoleniowym, organizacyjnym realizowanych w 2020 r. przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Łomży, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu oraz w siedzibie OSUiWM KSSiP w Lublinie”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.3.2020

                                                                                                                                                                  

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną w trakcie 49 szkoleń/konferencji organizowanych w Lublinie przez KSSiP w 2020 roku"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną w trakcie 49 szkoleń/konferencji organizowanych w Lublinie przez KSSiP w 2020 roku".


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.1.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Świadczenie usług cateringowych na rzecz KSSiP w trakcie szkoleń organizowanych w 2019 r.przez OSUiWM w Lublinie w siedzibie sądów i prokuratur w Olsztynie, Rzeszowie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych w 2019 r.

przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur w Olsztynie, Rzeszowie”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.13.2019

Subscribe to Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi