Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Patronat honorowy

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym Międzynarodowej Konferencji pt. „Przewlekłość postępowania” organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 23 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem przedsięwzięcia pt. "Praktyki studenckie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie w Wydziale VIII Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych"

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem X Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę organizowanego w dniu 20 maja 2017 r. w Krakowie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem studenckiej konferencji naukowej pt. „Namowa lub pomoc w samobójstwie. Aspekty kryminologiczne i kryminalistyczne.” organizowanej w dniu 8 maja 2017 r.  przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem Międzynarodowej Konferencji pt. „Przewlekłość postępowania” organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości  w dniu 23 czerwca 2017 r. w siedzibie Sądu Najwyższego.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem konkursu prawniczego dla uczniów ponadgimnazjalnych „Sprzeciw!” organizowanego w dniu 22 maja 2017 r. przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundację Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka” w Lublinie, Samorząd Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, aplikanta adwokackiego Wojciecha Dudka.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem XIII Szkolenia z zakresu Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego  organizowanego w dniu 24 marca 2017 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Dowody i postępowanie dowodowe w procesie cywilnym" organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawników z Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w dniu 21 lutego 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem VII Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Oratorskiego organizowanego w dniu 14 marca 2017 r.  przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.
„Prawnoporównawcza analiza przestępstw gospodarczych na tle wybranych porządków prawnych” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Porównawczego UMCS w dniu 13 stycznia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

o objęciu honorowym patronatem

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  pt.

"Licencja na bezpieczeństwo"

organizowanej przez

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22

w dniach 2-3 grudnia 2016 r. w Warszawie

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

o objęciu honorowym patronatem

II  Konferencji Międzynarodowej pt.

"Obligatoryjna Mediacja: Najnowsze analizy i perspektywy rozwoju"

organizowanej przez

Wydział Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

w dniu 8 listopada 2016 r. w Warszawie

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

o objęciu honorowym patronatem

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

"Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych"

organizowanej przez

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

w dniach 16-17 listopada 2016 r. w Warszawie

Strony

Subscribe to Patronat honorowy