Menu top

Archiwum

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: inspektor/starszy inspektor w Dziale Badań i Analiz OSUiWM w Lublinie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ogłasza konkurs na stanowisko:

 inspektor/starszy inspektor

w Dziale Badań i Analiz OSUiWM w Lublinie

 

 

 

Miejsce pracy: Lublin

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1       

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: Starszy Referent w Sekcji Zarządzania Domem Aplikanta

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy Referent

w Sekcji Zarządzania Domem Aplikanta

 

 

 

Miejsce pracy: Kraków

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1      

Rodzaj umowy: umowa na czas określony         

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: specjalisty do spraw technicznych

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ogłasza konkurs na stanowisko:

specjalisty do spraw technicznych

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Biura Ekonomiczno-Finansowego

 

Miejsce wykonywania pracy – Kraków
Wymiar etatu – 1
Liczba stanowisk – 1
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: inspektor/starszy inspektor w Dziale Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Szkolenia Wstępnego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ogłasza konkurs na stanowisko:

inspektor/starszy inspektor

w Dziale Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Szkolenia Wstępnego

 

Miejsce wykonywania pracy – Kraków
Wymiar etatu – 1
Liczba stanowisk – 1
Rodzaj zatrudnienia – umowa na zastępstwo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista (z zakresu pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ogłasza konkurs na stanowisko:
Specjalisty

(z zakresu pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych)

 

w Sekcji Funduszy Pomocowych

w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: inspektor/starszy inspektor w Ośrodku Szkolenia Wstępnego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:


inspektor/starszy inspektor
w Ośrodku Szkolenia Wstępnego 

Miejsce pracy – Kraków
Wymiar etatu – 1
Liczba stanowisk – 1
Rodzaj zatrudnienia – umowa na zastępstwo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: starszy inspektor w Sekcji Zamówień Publicznych

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:


Starszy inspektor
w Sekcji Zamówień Publicznych

 

Miejsce pracy – Kraków
Wymiar etatu – 1
Liczba stanowisk – 1
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę cały etat

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: starszy inspektor w Sekcji Zamówień Publicznych

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:


Starszy inspektor
w Sekcji Zamówień Publicznych

 

Miejsce pracy – Kraków
Wymiar etatu – 1
Liczba stanowisk – 1
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę (cały etat)

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: Inspektora/Starszego inspektora w Dziale Programów Ośrodka Szkolenia Wstępnego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:


Inspektora/Starszego inspektora
w Dziale Programów Ośrodka Szkolenia Wstępnego

 

Miejsce pracy – Kraków
Wymiar etatu – 1
Liczba stanowisk – 1
Rodzaj zatrudnienia – umowa na zastępstwo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: konserwator – wykwalifikowany rzemieślnik w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:


konserwator – wykwalifikowany rzemieślnik
  w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

 

 

Miejsce pracy-  Lublin
Wymiar etatu - 1
Liczba stanowisk -1
Rodzaj umowy - umowa o pracę

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: Samodzielny Referent ds. Obsługi Klienta (pracownik recepcji) w Sekcji Zarządzania Domem Aplikanta

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:


Samodzielny Referent ds. Obsługi Klienta (pracownik recepcji)
w Sekcji Zarządzania Domem Aplikanta

 

 

Miejsce pracy -  Kraków

Wymiar etatu - 1

Liczba stanowisk -1

Rodzaj umowy - umowa na czas określony

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: inspektor w Dziale Organizacyjnym (biblioteka oraz archiwum KSSiP)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
inspektor

w  Dziale Organizacyjnym

 (biblioteka oraz archiwum KSSiP)

 

Miejsce pracy-  Kraków

Wymiar etatu - 1

Liczba stanowisk -1

Rodzaj umowy - zastępstwo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: Inspektora w Dziale Egzaminów - Ośrodek Szkolenia Wstępnego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ogłasza konkurs na stanowisko:

Inspektora

w Dziale Egzaminów

Ośrodek Szkolenia Wstępnego

 

 

Miejsce pracy: Kraków

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1      

Rodzaj umowy – umowa na czas określony                 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalisty / Głównego specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych w Sekcji Funduszy Pomocowych

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalisty / Głównego specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych

w Sekcji Funduszy Pomocowych


 

Miejsce wykonywania pracy – Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie
Wymiar etatu – 1
Liczba stanowisk – 1
Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: inspektor w Dziale Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodek Szkolenia Wstępnego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:

inspektor w Dziale Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodek Szkolenia WstępnegoMiejsce pracy - Kraków
Wymiar etatu - 1/2 etatu (godziny pracy: 12:00-16:00)
Liczba stanowisk - 1
Rodzaj umowy - umowa na zastępstwo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: Recepcjonista/Samodzielny referent ds. obsługi klienta w Sekcji Zarządzania Domem Aplikanta

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ogłasza konkurs na stanowisko:

Recepcjonista/Samodzielny referent ds. obsługi klienta

w Sekcji Zarządzania Domem Aplikanta

 

 

Miejsce pracy: Kraków

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1      

Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo     

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: inspektor/starszy inspektor w zakresie obsługi administracyjno – biurowej

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:

inspektor / starszy inspektor

w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

w zakresie obsługi administracyjno-biurowej
(specjalista do spraw obsługi techniczno-biurowej szkoleń)

Miejsce pracy -  Lublin
Wymiar etatu - 1
Liczba stanowisk -1
Rodzaj umowy - umowa o pracę

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - praktyka studencka

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
praktyka studencka
w Dziale Realizacji Szkoleń

Miejsce praktyki -  Lublin
Wymiar etatu – nie dotyczy
Liczba godzin pracy w tygodniu - 40
Liczba miejsc praktyk -1
Rodzaj umowy - Praktyka studencka
Data rozpoczęcia praktyki: 01.09.2015
Data zakończenia pracy praktyki: 30.09.2015
Kontakt z pracodawcą: poprzez uczelnię

Strony

Subscribe to Archiwum